Didaktikkurser for 'Praktik som gymnasielærer'

Tid og sted efterår 2020

Kursusdage for Almen Didaktik:

 • Onsdag den 2. september 2020, klokken 16.00-19.00
  Sted: afventer
 • Onsdag den 7. oktober 2020, klokken 16.00-19.00
  Sted: afventer

 • Opgaveopsamling via Blackboard: xx 2020

Fagdidaktik:

Kursusdage eller anden vejledning i Fagdidaktik:

 • Health: Kursusdag i fagdidaktik:
  xxxdag den xx. xx, 2020 kl. xx
  Sted: xx, bygning xx, lokale xx
  Underviser:

 • ST: Kursusdag i fagdidaktik (i science):
  xxxdag d. xx. xx 2020, kl. xx
  Sted: bygning xx, lokale xx,  
  Underviser: 
 • Arts: Undervisning i teori og praksis
 • BSS: Studerende på BSS har ikke en kursusdag for fagdidaktik, men får individuel vejledning. Se på au.dk/praktik-gymlaerer eller kontakt dit fakultets kontaktperson.

Om didaktik-kurserne

Kursets formål og deltagere
Det teoretiske kursus er for studerende, som skal deltage i kurset Praktik som gymnasielærer.

Almen didaktik
Kursets formål er at give en indføring i gymnasiet anno 2019, herunder:

 • Introduktion til almen didaktik 
 • Indføring i de pædagogiske og didaktiske grundbegreber
 • Værktøjer til at udføre elevaktiverende undervisning

Med kurset skal kursisterne opnå dels et kendskab til gymnasiet og elevernes forudsætninger, dels værktøjerne til at planlægge og udføre et undervisningsmodul med en grundlæggende forståelse for sekvensering, taxonomi samt hvordan man formidler svær viden med krop og sprog i centrum.

Der skal udarbejdes og afleveres en lektionsplan, som der gives individuel feedback på ved tredje og sidste kursusgang.

Fagdidaktik
Som et led i kurset Praktik som gymnasielærer er det fakulteterne, som varetager undervisningen i den faglige didaktik.

Det kan ske enten som personlig vejledning eller i form af én eller flere ekstra kursusdage. Det er op til den studerende selv at søge information herom på sit fakultet – herunder datoer for eventuelle kursusdage.