BSS (samfundsvidenskab)

Praktik som gymnasielærer

  • Tilbuddet om praktik gælder kun for kandidatstuderende i samfundsfag. Studerende, der er i gang med et tilvalgsfag på BSS skal søge om praktik på deres kandidatuddannelse.

For kandidatstuderende i samfundsfag gælder, at praktikforløbet kan godkendes som en del af dit studieprogram (5 ECTS), idet det Politologiske opgaveseminar herefter skal afvikles som et seminar på 10 ECTS. Studerende, der læser et tilvalgsfag/sidefag på Business and Social Science (fx Erhvervsøkonomi eller Psykologi) kan dog ikke anvende gymnasiepraktikken som en del af studieprogrammet.

 

Ansøgning

Læs mere om ansøgningsproceduren her:

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/undervisning/projektorienteret-forloeb-praktik-og-gymnasiepraktik/krav-til-projektorienteret-forloeb-og-gymnasiepraktik/

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte:

Anette Bech-Larsen - anbl@au.dk

eller til

Anne Klemm Brøsted Rasmussen – annklm@au.dk

Hvis praktikforløbet godkendes som en del af dit studieprogram, får du en e-mail kort efter ansøgningsfristens udløb med besked om at udfylde en formular med yderligere oplysninger om dine fag – her kan du også prioritere hvilke gymnasier i regionen du helst vil i praktik på.

 

Yderligere info