Karen Sørensen, mikrobiolog hos SKOV A/S

Bakterierne tager lugten

Alsidighed, selvstændighed og frihed under ansvar” – er ord, Karen Sørensen bruger om sit job som mikrobiolog hos SKOV A/S. SKOV A/S producerer klimastyring og ventilationsanlæg til stalde i landbruget. Og Karen arbejder specifikt med luftfiltre, der bruges til biologisk luftrensning af luften, der ventilerer staldene. Hun ved nemlig en masse om bakterier, og hvad bakterier kan. Filtrene, der indgår som en del af ventilationsanlægget, er begroet med en tæt biofilm af bakterier, der omsætter stoffer i luften, der bliver ledt fra stalden og ud gennem filtret. På den måde bliver lugtstoffer og ammoniak omsat, så det ikke generer naboer eller forurener miljøet.

 

På kompromis med fagligheden?

Til dagligt arbejder Karen med industriel produktudvikling af SKOV’s produkter. En arbejdsopgave kan lyde: ”Hvordan skal dette anlæg sættes sammen for at fungere bedst muligt, rent biologisk?” Det betyder, at hun ofte er ude i staldene for at inspicere filtrene og holde øje med, om biofilmen ser ud, som den skal, og om vaskeanlægget kører, som det skal. Samtidig kan Karen hjemmefra følge koncentrationen af forskellige stoffer i vandingsanlægget ved hjælp af online målinger, der konstant ”tikker ind” på virksomhedens computere. ”Der er en stor udfordring i at opskalere biologiske anlæg til brug i industriel skala, i forhold til at få et forsøg til at fungere i laboratoriet. Vi skal sikre, at anlægget er driftsikkert og virker som det skal, også når landmanden holder ferie”.

Karen har måttet vænne sig til at se det hele fra en kommerciel synsvinkel, og hun bliver nødt til at gå på kompromis som biolog en gang imellem: ”Det er ikke nok, at vi har de smarte bakterier, der kan det hele; det skal også kunne sælges”. Men samtidig føler hun, at hun fuldt ud kan stå inde for, hvad hun laver, og hun understreger den høje miljømoral, der hersker i virksomheden. Karen samarbejder også med rådgivere og myndigheder om miljøteknologi til landbruget, og hun synes det er fedt, at hun rent faktisk har en del at skulle have sagt, fordi hun sidder på den viden, der skal bruges indenfor området.

 

Et skridt foran

Samtidig indgår SKOV i samarbejder med f.eks. Teknologisk Institut, universiteter i ind- og udland, samt rådgivende organer indenfor landbruget. Det indebærer, at SKOV stiller sine filtre til rådighed til forskning udenfor firmaet, men samtidig får noget viden ind i huset. Det er særdeles vigtigt, for – som Karen forklarer – er det nødvendigt med fremsynethed: Hvad sker der mon i fremtiden på miljøområdet? Hvilke regulativer og krav kommer der fra myndighederne? ”Vi skal altid være et skridt foran, så vi har produktet klar, når behovet opstår”.

Læs mere om biologisk luftrensning og biofilm