Lise Præstegaard, biolog i Århus Amt – og i Afrika

MS-udviklingsarbejder Lise Præstegaard <br />Foto: Adam Amsinck

Biolog uden grænser

Da Lise Præstegaard blev færdig med biologistudiet i 1996, var det lysten til at rejse og ønsket om at hjælpe verdens fattigste, der afgjorde karrierevalget. Lise flyttede nemlig med mand og to børn til Mozambique i Afrika, hvor hun fungerede som udviklingsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke. Arbejdet i Mozambique gik bl.a. ud på at være med til at udvikle, igangsætte og koordinere et projekt om indsamling af affald i byens slumkvarterer. På grund af mangel på infrastruktur – f.eks. kloakering – og ophobning af affald var der store problemer med infektionssygdomme som kolera og malaria i disse områder. Derfor var en stor del af arbejdet fokuseret på rådgivning om sanitet, affaldshåndtering og opbevaring af drikkevand.

 

Lær en mand at fiske...

Efter fire år i Afrika blev Lise ansat ved Danida som rådgiver i landbrugssektor-programmet i Bangladesh, hvor hun rådgav fattige bønder om fiskeopdræt. Målet var at opnå en mere bæredygtig produktion samt øgede indtægter, sådan at levevilkårene for den fattigste landbefolkning blev forbedret. Rådgiverarbejdet passede godt med Lises baggrund fra universitet, hvor hun lavede udarbejdede sit speciale i marin fiskebiologi og akvakultur ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser.

Lise arbejder p.t. som biolog i Århus Amt, hvor hun fører tilsyn med og laver godkendelser af dambrug i Århus Amt. I det daglige foregår meget af arbejdet på kontoret, og lidt mindre i felten. Hun kigger på, hvordan de enkelte dambrug påvirker miljøet og de omgivende habitater, idet hun blandt andet forholder sig til EU's habitatdirektiv, der skal beskytte eller genoprette bevaringsværdige naturtyper og levesteder

 

”Jeg synes det er vigtigt, at vi passer godt på vores miljø og vores natur

 

Det, der driver Lise i det daglige, er bevidstheden om vigtigheden af bæredygtighed i vores samfund.

 

Læs om Lises arbejde i Mozambique