Martin Vestergaard, kandidat i biologi, rådgiver hos COWI

Martin Vestergaard, Rådgiver hos COWI. Kandidat 1994. <br /><br /><i>"Det er fedt at kunne være med til at redde noget miljø"</i>

Gummistøvlerne er ikke lagt på hylden

Martin Vestergaard rådgiver i naturbeskyttelse i COWI, et rådgivende ingeniørfirma, der har ansatte med kompetencer inden for f.eks. jura, formidling, byggeri, industri – og miljø, hvor Martin er ekspert. Han er med til at rådgive i forvaltning af internationale miljøaftaler, blandt andet Natura 2000, som er en samling af EU-direktiver, der skal beskytte biodiversiteten i Europa. Når Martin skal udføre en miljøvurdering, undersøger han artssammensætningen med særligt henblik på de såkaldte indikatorarter – de arter af dyr og planter, der er tilpasset en bestemt miljøtype, og som derfor fortæller noget om miljøtilstanden i et område. Martin vurderer således, at 30-40 procent af hans dagligdag foregår i felten, som ‘rigtig’ biolog. “Jeg render rundt i gummistøvler mange uger om året!”

 

Biolog og globetrotter

Mange af de opgaver, Martin er med til at løse, ligger i udlandet. De fleste handler om infrastruktur såsom anlæggelse af gasrørledninger eller veje. 80-90 dage om året er Martin derfor ude at rejse, så rejserne fylder rigtig meget i hans liv. Han har været i Iran for at vurdere effekterne af et kunstvandingsprogram i forbindelse med et dæmningsprojekt. Og i Etiopien var han med til at vurdere konsekvenserne af anlæggelsen af en stor vej i et tyndt befolket område. Et projekt, Martin betegner som “en designet miljø-katastrofe”. Heldigvis blev projektet opgivet, fordi de etiopiske myndigheder tog COWI’s rådgivning til efterretning. Martin fortæller, at miljøhensyn, overraskende nok,  normalt går fint i hånd med økonomiske hensyn i de varme lande. Jo dyrere en løsning, des større påvirkninger af miljøet. 

 

En drengedrøm om tudser

I forbindelse med sit speciale var Martin i Tanzania, hvor han studerede tropiske padder i regnskoven. En af tudserne viste sig at være en ukendt art. Internationale forskere har nu navngivet tudsen efter Martin, Nectophrynoides vestergaardi , og han er naturligvis meget stolt over sit fund: ”Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse.” Efter specialet fik Martin arbejde ved et rejsebureau, hvor han også havde haft et studiejob. Her var han ansat til at arrangere og lede spændende rejser.

Martin er glad for de mange og forskelligartede udfordringer, han har mødt, især på de mange rejser. Men han pointerer også, at det til tider har været hårdt: “Det har været forbundet med stress og personlige omkostninger.” En del af Martins drivkraft er glæden ved at kunne være med til at “redde nogle ting”, men han mener også, det er vigtigt at få anerkendt sin indsats gennem ordentlig løn og gode arbejdsvilkår – f.eks. ordentlig "support".

Læs mere om Martins tudsefund