Morten DD Hansen, kandidat i biologi, Naturvejleder og formidler i Mols Bjerge

Morten Hansen, Naturvejleder i Mols Bjerge. Kandidat i 1999.

Interview: Naturen er mit liv

-Jeg er ansat ved Naturhistorisk Museum og har min daglige gang på Molslaboratoriet i Mols Bjerge. Her er det min opgave at gøre så mange mennesker som muligt interesserede i naturhistorie, og at give folk et forhold til naturen.

Jeg er konkurrencemenneske, og når der drejer sig om formidling af natur, så insisterer jeg på, at Naturhistorisk Museum skal være førende indenfor området. - Vi skal gøre det så godt som muligt

- Arbejdet er meget alsidigt. En stor del af tiden foregår ude i der fri med at vise folk rundt. Derudover underviser jeg elever og studerende fra folkeskoler, gymnasier, seminarier og universiteter, som kommer til museet for at se de omfattende samlinger, eller fordybe sig i de mange informationer om naturhistorien. Skriftligt arbejde fylder også en del af min tid i form af avisartikler, brevkasser og internet-projekter. Naturhistorisk Museum har f.eks. indledt et samarbejde med hjemmesiden ”Fugle og Natur”, der på den ene side skal hjælpe med at formidle Naturhistorisk Museums omfattende samlinger og materiale elektronisk, og samtidig bevare de mange vigtige naturhistoriske data fra hjemmesiden.

"At være naturvejleder er den helt rette hylde for mig. Naturen er mit liv, og så er det nemt at lave alle disse ting med entusiasme"

 

- Mine studiejobs var med til at skaffe mig jobbet. Under studiet arbejdede jeg hos Bio/consult, som er et rådgivende biologfirma med speciale i miljøområdet. Hos dem sorterede og bestemte jeg planter og dyr fra forskellige miljøprøver, der stammede fra vandløb og søer. Derudover var jeg instruktor for universitetsstuderende på zoologisk feltkursus, der foregik på Molslaboratoriet.

- Med den baggrund var det oplagt at søge arbejde på Molslaboratoriet efter endt uddannelse. Til alt held åbnede der sig hurtigt en stilling. Jeg fik jobbet og har aldrig fortrudt mit valg.