Kasper Verdich Lund, kandidat i datalogi, software-udvikler

Programmeret til datalogi

- Da jeg startede på Aarhus Universitets datalogiske afdeling i 1997, kom jeg direkte fra gymnasiet i Holstebro. Lige siden folkeskolen havde jeg interesseret mig for programmering, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, hvad jeg skulle læse. Datalogi er en unik kombination af teori og praksis, og det er et af de sjældne fagområder, hvor man både udtænker løsninger og implementerer dem.

- I starten af fjerde semester blev jeg ansat som studenterprogrammør på et universitetsprojekt, hvor vi udviklede et avanceret modelleringsværktøj til farvede Petri-net. Ansættelsen medførte, at jeg fik kontorplads i IT-parken; universitetets nye bygninger i nordbyen, der blev indviet samme år. Jeg delte kontor med en håndfuld andre studerende, der også var ansat af universitetet, og vi havde et tæt samarbejde med de undervisere og ph.d.-studerende, der var tilknyttet projektet. For mig gav det anledning til et utal af nye ideer og masser af stof til eftertanke, og jeg kan kun anbefale, at man som studerende engagerer sig og blander sig i forskningsmiljøet allerede fra starten af sit studie.

Verden rundt med software

- Et af mine overbygningskurser, et kursus om objekt-orienterede virtuelle maskiner, førte indirekte til en ansættelse hos det amerikanske firma, Sun Microsystems, Inc., der på daværende tidspunkt havde et kontor i IT-parken. Hos Sun var jeg i knap to år med til at udvikle et system til hurtig afvikling af Java-programmer på mobiltelefoner. Kulminationen på projektet var en tur til San Francisco, hvor vi på en konference præsenterede vores system, der senere er blevet kendt under navnet CLDC HotSpot Implementation. Mange moderne mobiltelefoner fra blandt andre Nokia, Motorola, Siemens og Sony Ericsson bruger i dag systemet.

- I forbindelse med arbejdet med mobiltelefoner for Sun fattede jeg interesse for små indlejrede systemer, og jeg endte med at skrive speciale om software til dem. Sammen med min speciale-makker og en kollega fra Sun startede vi firmaet OOVM A/S med det formål at implementere og markedsføre en unik software platform, der kunne lette arbejdet med at udvikle og vedligeholde programmer til indlejrede systemer i avancerede vaskemaskiner, modemer, stereoanlæg og lignende. I den forbindelse flyttede vi til nye lokaler nær Tranbjerg syd for Århus, og efter et års tid var vi fire ansatte og havde fået finansiering fra et dansk ventureselskab, der investerer risiko-villig kapital i forskningsbaserede virksomheder.

Tilbage hvor det startede

- I dag arbejder jeg for det schweiziske firma Esmertec AG, der i sommeren 2004 købte vores firma. Esmertec er et af de førende internationale firmaer inden for software-løsninger og teknologier til mobiltelefoner og indlejrede systemer. Vi har fået nye lokaler i IT-parkens projekt-hotel, så mine daglige aktiviteter foregår nu igen under universitetets tag. I øjeblikket er vi seks ansatte i Danmark, alle dataloger fra Aarhus Universitet, og det er vores ansvar at stå for den fortsatte udvikling af vores software platform til indlejrede systemer, der netop er sendt på markedet under navnet OSVM.