Bente Thomsen, kandidat i nanoteknologi/fysik, Development Engineer hos Vestas

Bente ThomsenFra mikroskopi til vindmøller

Bente arbejder på Vestas i Technology R&D afdelingen, som er Vestas' udviklingsafdeling, hvor hun er Development Engineer.
Hun er kandidat i nanoteknologi med specialisering inden for fysik og kemi, specielt inden for materialer og overflader, og hun har udformet sit speciale på et projekt i samarbejde Teknologisk Institut, Tribologicenteret.

Hvordan fik du jobbet?

- Jeg gik ledig i et stykke tid, og derfor kom jeg i det, der hedder virksomhedspraktik. Der var jeg i 8 uger ved Vestas, hvor jeg var med på et projekt, mens det ikke var dem, der betalte min ’løn’. Det førte til, at jeg blev midlertidig ansat i samme afdeling.
Jeg ansøgte altså uopfordret, da jeg havde en kontakt til HR, hvor jeg kunne sende CV og ansøgning til praktikken. De sendte så det videre til de forskellige chefer, hvor der så heldigvis var en, der kunne bruge mig.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

- Min opgave er at analysere belægninger, for at kunne opstille nogle forskellige krav til dem. På den måde kan der være flere leverandører, men belægningerne skal opfylde samme kriterier. En typisk arbejdsdag vil for mig bestå i analyse af materialer i Vestas Technology R&D materiale laboratorium, litteratursøgning samt afrapportering.

Hvordan bruger du dit fag i arbejdet?

- I mit speciale arbejdede jeg med at karakterisere overfladebælgninger. Her brugte jeg rigtig meget elektronmikroskopi, som en del af mit arbejde også består af nu. Det er en direkte viden, jeg kan bruge fra universitetet. Derudover er der en masse basisviden indenfor materialer, jeg kan bruge til daglig.

Bruger du dine personlige kvalifikationer i jobbet?

Ja, jeg bruger blandt andet mine personlige kvalifikationer inden for formidling. Når jeg skal videregive mine undersøgelser til mine kollegaer afrapporterer jeg skriftligt såvel som mundtligt.

Hvem arbejder du sammen med?

- Jeg har indtil videre kun arbejdet sammen med en fast gruppe, men på længere sigt vil det blive forskellige grupper, jeg kommer til at arbejde sammen med, da man generelt arbejder sammen på kryds og tværs af afdelingerne.
Det er et dejligt samarbejde, der er på min arbejdsplads. Jeg bruger dem meget til at diskutere med, om hvad man har fået ud af sine undersøgelser, og hvad man skal gøre videre fremover.

Hvordan hænger arbejdsliv og familieliv/fritid sammen?

- Det er et fleksibelt arbejde, så det passer rigtig godt ind. Det er 37 timer om ugen på flekstid, så indtil videre har jeg haft 8-16 dage.