Bjarke Holl Christensen

Hvordan fik du jobbet?

Det er egentligt en meget kort historie. Chefen ringede til min vejleder og spurgte om han måtte få mit telefonnummer. Jeg kom ud til en samtale og blev ansat. Jeg slap helt for at skrive en ansøgning og kom direkte til jobbet.

Jeg havde snakket med centerchef Lars Pleth Nielsen et halvt år tidligere, da de havde et jobopslag og jeg spurgte til jobbet og hvornår de skulle bruge en. Jeg kender nogle, der arbejder på Tribologicentret, så jeg havde et netværk derude i forvejen, hvilket har været en stor fordel.

Selvom jeg fik jobbet ”serveret”, havde jeg dog nået at gøre mig nogle overvejelser inden. Jeg havde set jobopslaget før og synes det lød som et rigtig interessant job. Jeg vidste, at jeg gerne ville ud i erhvervslivet og helst et sted, hvor der var en vis faglig tyngde. Derudover ville jeg gerne et sted hen, hvor man ikke sad som den eneste fysiker, så man ikke var alene rent fagligt.

Selvom jeg kommer fra en helt anden baggrund, da jeg før har arbejdet med laserfysik, var jeg ikke i tvivl om, at det var den helt rigtige retning at vælge fremover.

Hvordan er en typisk arbejdsdag?

Mit arbejde er delt op i flere ting. Vi har i vores projekter partnere fra mange forskellige firmaer, så jeg står for virksomhedskontakten i nogle af projekterne. Den anden del er det mere faglige, som handler om at udvikle nye typer belægninger. Derigennem vejleder jeg også studerende, som er med på de forskellige projekter. Den sidste del er det administrative, såsom at søge bevillinger til de forskellige projekter, vi arbejder med.

Jeg har god mulighed for at arbejde meget med det faglige, hvilket er rigtig dejligt. Tribologicentret er kendt for sine slidstærke belægninger, hvor vi har arbejdet med løsning af slidproblematikker vha. hårde belægninger osv. Vi arbejder bl.a. på at lave nogle diamantlignende belægninger med forbedrede egenskaber mht. lav friktion og stor slidstyrke. Denne teknik som vi kender og har arbejdet med igennem årene, er vi begyndt at bruge på nye materialer - for eksempel er vi ved at arbejde med ionledende belægninger til brændselsceller. Et andet eksempel kan være aluminiumoxid  hvor det er den elektriske isoleringsevne, vi går ind og kigger på, og ser om vi kan forbedre. I mange af de nyeste projekter vi arbejder med, er fokus på at bruge den kendte teknik til noget nyt.

Vi arbejder også tæt sammen med universitet, hvilket er rigtig gavnligt for begge parter. De studerende får lov at lave eksperimenter på et industrielt stykke udstyr, og vi har adgang til en noget grundigere karakterisering af de forskellige belægninger vi udvikler, end vi selv ville have ressourcer til at udføre.

I projekterne er jeg både med til ansøgningen og planlægningen og finde linjen vi skal følge igennem projektet, men jeg forsætter også med projektet i dets praktiske fase, så jeg er med til at føre det helt igennem.

Hvordan udnytter du dine faglige kvalifikationer?

I min fysikuddannelse har jeg ikke arbejdet direkte med det, jeg står med i dag. Jeg bruger min systematiske tilgang, som jeg har lært igennem hele min uddannelse på universitet. Derudover bruger jeg min fysiske forståelse til at kunne arbejde ud fra, samt de konkrete analyseteknikker der er relevante for at kunne karakterisere det vi arbejder med. På den måde har man en fornemmelse for hvordan variationer af de forskellige deponeringsparametre ændrer på den endelige belægnings egenskaber.

I og med jeg har haft fagpakken i teknisk fysik, har jeg haft en anelse kemi, som jeg også kan bruge i forståelsen, af det jeg arbejder med nu.

Hvad har du ellers brug for i dit job?

Jeg tror, det er vigtigt, at man er åben over for andre i sit arbejde. Det, at man ikke bare kan sidde og ”nørde” alene, men kan formidle det til en masse andre mennesker, er en ting der vigtigt i denne branche. Der er meget personlig kontakt, så det skal man kunne lide. Det er vigtigt, man kan vade ind i folk med træsko på.

Hvordan er det tværfaglige samarbejde i dit job?

Vi er en flok fysikere på Tribologicenteret. Vi gør det, at vi altid er minimum to fysikere på alle projekter, så man har en sparringspartner i de forskellige projekter. I centeret har vi også en produktion, som vi arbejder meget sammen med for at få det hele til at gå op i en højere enhed både produktions- og tidsmæssigt. Kommunikationen med de andre, både internt i centeret samt med projektpartnere, er det, der får tingene til at glide.

Hvordan hænger arbejdsliv og fritid sammen?

Mit arbejdsliv og fritiden hænger godt sammen, forstået på den måde, at man er ansat til 37 timer, og hvis det bliver mere, har man selv valgt det. Der er en stor fleksibilitet omkring hvordan man vælger at sammensætte sin dag, hvilket gør, at man også har lyst til at tage en ekstra tørn.