Janus Halleløv Wesenberg, postdoc, National Institute of Standards and Technology, USA

Voxpop med en postdoc

Hvad arbejder du med?

Jeg er i øjeblikket ansat som postdoc i ionfældegruppen på NIST i Boulder, Colorado. Her forsker jeg i ionfælde-kvantecomputere i en af verdens førende eksperimentelle grupper på området. Arbejdet er meget nært beslægtet med de ting jeg undersøgte teoretisk under mit ph.d.-studie i Århus.

Hvordan fik du jobbet?

Min ansættelse kom på plads gennem en uopfordret ansøgning, hvilket vist er det mest typiske for postdoc-ansættelser indenfor fysik: Jeg sendte min nuværende gruppeleder en meget kort beskrivelse af hvad jeg kunne forestille mig at arbejde med, og fik svar tilbage at jeg var velkommen hvis jeg selv kunne skaffe halvdelen af min løn. Den danske halvdel af lønnen blev arrangeret med velvillig støtte fra Forskningsrådet for Natur og Univers under Forskningsstyrelsen som har et stipendie specielt rettet mod denne konstruktion.

Hvordan kommer din faglighed dig til gode?

Generelt har det været en fornøjelse at bruge min forskningsuddannelse til forskning. Siden jeg sluttede mig til gruppen for snart to år siden, har jeg arbejdet med alt fra atomfysik, statistisk fysik og elektrodynamik til software, elektronik og Gaffer-tape. På alle områderne har jeg følt mig godt forberedt, ligesom hele den tilgang til forskning jeg har tillegnet mig i Århus har vist sig at fungere godt.

Hvordan er det at arbejde i udlandet?

Ionfældegruppen på NIST har et stort internationalt islæt: ud over de ni amerikanere i gruppen er der repræsentanter for syv forskellige nationer. Muligheden for at arbejde i et så internationalt miljø, samtidig med at man får set en anden kultur indefra, er for mig at se et at de helt store frynsegoder ved at være omrejsende fysiker.