Lars Lundager Toft, civilingeniør i procesteknologi og bachelor i kemi og teknologi, civilingeniør hos Inbicon

Lars Lundager ToftLars arbejder i Inbicon, som er et datterselskab af Dong Energy, der udvikler teknologi til fremstilling af 2. generations bioethanol fra biomasse som fx halm. Sammenlignet med 1. generations bioethanol, som fremstilles fra produkter, der kan anvendes som fødevarer, udmærker 2.generations bioethanol sig ved at have en markant højere CO2-reduktion. Derudover påvirker produktionen ikke fødevarepriserne og –ressourcerne. I processen fremstilles desuden et brændselsprodukt, samt et foderprodukt, som medprodukter til bioethanolen.
Inbicon har et demonstrationsanlæg i Kalundborg og et forsøgsanlæg i Skærbæk mellem Fredericia og Kolding, hvor Lars er ansat som civilingeniør.

Hvordan fik du jobbet?

– Da jeg var ved at være færdig med min uddannelse, vaklede jeg mellem, om jeg skulle tage en ph.d., eller om jeg skulle ud i det private og arbejde. Jeg så Inbicons opslag på jobfinder.dk, og det blev det første og eneste job, jeg søgte. Der var hård konkurrence om jobbet – også flere ph.d.’er og udlændige søgte jobbet – men med min gode udtalelse fra min vejleder i hånden og en pæn portion selvtillid gik jeg til samtalen og fik jobbet! Jeg fik jobbet, mens jeg skrev speciale, så jeg lavede en aftale med virksomheden om, at jeg skulle starte tre dage efter mit specialeforsvar. Lidt vildt at møde på sin første arbejdsdag inden blækket på eksamensbeviset knap var tørt!  

Hvad består dit arbejde af?

– Min afdelings opgave er at udvikle proceskonceptet til fremstilling af bioethanol. Processen modelleres for at evaluere forskellige processtrukturer og –parametre. Systemet er så integreret og komplekst, at en modellering er nødvendig for at se, hvordan hele proceskonceptet påvirkes af parameter- og strukturændringer. Derudover laver vi feasibility-studier, hvor økonomien i processen evalueres. På den måde bidrager mit arbejde til, at vi kan udvikle processen under hensyntagen til økonomien. Feasibility-studierne bruges også af potentielle kunder til at vurdere det økonomiske potentiale i processen. Der er meget at se til i jobbet, og det går ind i mellem stærkt – det, der gælder i dag, gælder ikke nødvendigvis i morgen.

Hvem arbejder du sammen med?

– Min chef er min nærmeste kollega. Vi er kun to i afdelingen Concept Development indtil videre, men vi samarbejder selvfølgelig med andre afdelinger i Inbicon. Derudover er jeg involveret i forskellige EU-støttede projekter i samarbejde med europæiske universiteter og virksomheder.

Hvordan er din arbejdstid?

– Den tid, jeg har været ansat – ca. 9 måneder – har jeg været på rejse til hhv. Athen og Helsingfors. Begge gange i forbindelse med de EU-støttede projekter som vi er involverede i.
Jeg er på jobløn, dvs. at jeg får samme løn uanset min arbejdstid. Det betyder i praksis, at jeg i perioder, hvor det er påkrævet, arbejder mere end 37 timer, mens jeg så arbejder mindre i andre perioder og dermed gennemsnitligt rammer de 37 timer. For mig er det faktisk et 8-16 job, fordi jeg oftest kører sammen andre i en køreklub. Det er rart ikke at skulle køre selv hver dag, så den ordning passer mig fint – og så er det jo godt for miljøet! En gang om ugen arbejder jeg desuden hjemmefra, så slipper jeg også for køreturen.