Karsten Hansen, kandidat i matematik, gymnasielærer i matematik og fysik

- Jeg er uddannet cand. scient. med matematik som hovedfag og fysik som sidefag, ved Aarhus Universitet sommeren 2003.

- Som mange andre, startede jeg min uddannelse uden på forhånd at vide, hvad jeg skulle bruge den til – jeg havde bare lyst til at studere. Først på overbygningen blev jeg klar over, at jeg ville undervise. Efter at have prøvet at være instruktor i matematik, og at have fulgt et kursus rettet specielt mod wannabe-gymnasielærere, stod det klart for mig, at dette var vejen.

- Jeg skrev et didaktisk speciale i matematik med Tage Bai Andersen som specialevejleder, og fik herved yderligere skærpet interessen for at undervise.

Fagligt engagement og pædagogisk flair

- Straks efter søgte jeg en uddannelsesstilling i Vejle Amt, og fik en sådan på Rødkilde Amtsgymnasium i Vejle. De to års pædagogikum/uddannelsesstilling ses af mange nyuddannede som et overflødigt onde – vi kan jo allerede stoffet. Her overser man dog en væsentlig ting: Det at være fagligt kompetent er en vigtig, men ikke en tilstrækkelig præmis for at blive en god lærer. Hertil kommer, at det er vigtigt, at man har en tilstrækkeligt solid didaktisk og pædagogisk baggrund, for at kunne takle de mange forskellige elevtyper, undervisningssituationer og organisatoriske pligter som også er en del af jobbet som gymnasielærer.

- Herudover er det vigtigt at kunne lide unge mennesker. Eleverne mærker hurtigt, om man kan lide dem eller ej. De mærker også hurtigt om man er fagligt engageret - er man det ikke, får man problemer.

- Man kan jo ikke bede eleverne om at være engagerede og interesserede, hvis man ikke selv er det!

Hverdagen som gymnasielærer

- Rødkilde gymnasium er et middelstort gymnasium med ca. 55 lærere. På lærerværelset møder man mange spændende personer, og der er (næsten) altid en, der kan give et kvalificeret svar på alle ens spørgsmål. Både om politik, naturvidenskab, sprog, rejsemål og alle livets andre fortræffeligheder.

- Jeg har en del tid til min egen disposition i løbet af en uge. Jeg kan tage hjem, rette opgaver, forberede de næste lektioner eller holde fri.

- Udover mine pligter som faglærer, er jeg med i nogle teams med lærere fra andre hovedområder, hvor vi planlægger og udvikler næste års undervisningsforløb og undervisningsmaterialer.

- Jeg har været fagkoordinator i fysik, dvs. jeg varetog fagets vidensdeling, mødepligter og ledelsesmæssige pligter på skolen.

- I øjeblikket arbejder jeg med at udvikle en ny Science-hjemmeside for skolen, som skal være klar efter sommerferien.

- Kort sagt: Jobbet er centreret om ens undervisning, men der er mange flere elementer end disse.

- Samspillet med fagkolleger og elever gør, at jobbet ikke blive statisk, men hele tiden ændrer sig og kommer med nye personlige udfordringer.

Et par gode råd med på vejen

Overvejer du at blive lærer, kunne du huske på disse råd:

  • Prøv at undervise, f.eks. som instruktor, hvis du kan komme til det. Det er en fin måde at finde ud af, om du hader eller elsker rollen som den, der står på den anden side af katederet.
  • Ønsker du at tjene 40.000 om måneden, skal du ikke være gymnasielærer!
  • Du kommer til at arbejde med dit fag på en anderledes måde.…
  • Du har lange og mange ferier - men alligevel har du aldrig helt fri.