1.800 flere studerende har besvaret studiemiljøundersøgelsen

I alt 46 % af de studerende har besvaret den store studiemiljøundersøgelse. Det er 1.844 flere studerende end ved sidste undersøgelse i 2014. Udvalget for Uddannelse kalder det meget tilfredsstillende.

FOTO: Anders Trærup
I alt 15.491 studerende har besvaret studiemiljøundersøgelsen. Det svarer til 46%. FOTO: Anders Trærup

Fredag den 25. november lukkede studiemiljøundersøgelsen for besvarelser. I alt 15.491 studerende har udfyldt spørgeskemaet, der sætter fokus på de studerendes fysiske og psykiske trivsel.

”Det svarer til en forhøjelse på seks procentpoint, og det kan vi kun være glade for. Så en stor tak til de mange studerende, der har valgt at besvare spørgeskemaet. Det er afgørende for, at vi her på universitetet kan arbejde på at opretholde et godt studiemiljø og sætte målrettet ind, hvor udfordringerne er størst”, siger Berit Eika, prorektor for uddannelse og formand for Udvalget for Uddannelse.

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor flere studerende har valgt at svare denne gang. Måske ligger studiemiljø og trivsel flere studerende på sinde. Måske er det et resultat af et intensiveret fokus på at engagere de studerende.

Flere institutter har gjort en særlig indsats – blandt dem er Statskundskab. Her har man lovet kage til alle på instituttets årlige ”Juledag”, hvis svarprocenten kommer over 60. Det er indfriet for de bachelorstuderende på både statskundskab og samfundsfag, så der er kage på vej. På Idræt har studienævnets næstformand Thomas Munch kastet sig ind i kampen. Hans idé var at skabe en kollektiv konkurrence blandt idrætsstuderende, der som et hold skulle kæmpe om at slå både de andre studier og deres egen svarprocent på 28% i 2014. Kombineret med en ihærdig indsats for at gøre opmærksom på undersøgelsen – fra de sociale medier til opslag i elevatoren – er antallet af svar næsten fordoblet.

”Jeg er overbevist om, at det er de mange indsatser i fagmiljøerne, der giver den største effekt – ikke mindst fordi studiemiljøundersøgelsen netop tager fat i den hverdag, de studerende oplever på lige præcis deres studie”, siger Berit Eika og fortsætter:

”Nogen vil måske undre sig over, at vi er tilfredse, når over halvdelen af de studerende ikke har svaret. Men alle ved, at en spørgeskemaundersøgelse hurtigt forsvinder i indbakken. Derfor hæfter vi os ved stigningen og glæder os over, at svarprocenten på de fleste studier er så høj, at det giver et solidt fundament for det videre arbejde med studiemiljøet.”

Nu går Center for Undervisning og Læring i gang med at analysere og bearbejde datamaterialet. Der udarbejdes en hovedrapport samt en rapport for hvert af de fire fakulteter. Resultaterne forventes offentliggjort omkring 1. april 2017.

Læs mere om studiemiljøundersøgelsen og se tidligere rapporter på au.dk/studiemiljo