Årgangsmøde for 4. semester

Invitation til årgangsmøde med henblik på at reflektere over det seneste semester. Er der nogle ting som er svære?

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 5. marts 2024,  kl. 15:15 - 16:15

Sted

1262-101

Til årgangsmødet vil der være mulighed for at reflektere over det seneste semester - hvad har været godt og dårligt?

Hvordan forløb gruppedannelsen, og er der nogle vigtige ting I tager med fra 3. semester?

Derudover vil vi kigge på det kommende semester, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Hvordan bliver det på fjerde semester, og er der nogle muligheder eller begrænsninger I ser?