Aarhus Universitet søger nyt bestyrelsesmedlem

Michael Christiansen træder ud af Aarhus Universitets bestyrelse, når hans periode udløber ved udgangen af januar 2017. Bestyrelsen opfordrer medarbejdere, studerende og eksterne interessenter til at foreslå afløsere senest 24. oktober 2016.

Aarhus Universitets nuværende bestyrelse. Fra venstre på bagerste række: Peder Tuborgh, Susanne Bødker, Steen Riisgaard, Connie Hedegaard, Anna Louise Plaskett, Gitte Ørskou, Søren Bro Pold, Margareta Wallin Peterson, Michael Christiansen, Sarah Yde Junge og Lieve Vermeulen. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet har nu igangsat arbejdet med at finde et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer alle medarbejdere, studerende og eksterne interessenter til at komme med forslag til, hvem der skal afløse Michael Christiansen 

Michael Christiansen træder planmæssigt ud af bestyrelsen, når hans udpegningsperiode udløber den 31. januar 2017. Michael Christiansen trådte ind i universitetets bestyrelse i februar 2009 og har de sidste seks år siddet som formand. Bestyrelsen har indstillet nuværende bestyrelsesmedlem Connie Hedegaard til formandsposten.

Det er bestyrelsen, der foretager den endelige udpegning af nyt medlem. Det sker på baggrund af et forarbejde i et såkaldt indstillingsorgan, som behandler alle indkomne forslag og på den baggrund afgiver indstilling til bestyrelsen.

Indstillingsorganet er nedsat af bestyrelsen og består af formand og næstformand for bestyrelsen, to videnskabelige medarbejdere udpeget af de akademiske råds formandsforsamling samt to medlemmer fra universitetets aftagerpaneler, rådgivningspaneler og advisory boards.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Ud over seks eksterne medlemmer består bestyrelsen af to repræsentanter for det videnskabelige personale, en repræsentant for det teknisk-administrative personale og to repræsentanter for universitetets studerende. Se den nuværende sammensætning af bestyrelsen

Kravene til medlemmerne af bestyrelsen er beskrevet i Aarhus Universitets vedtægt, kapitel 3.

Forslag til, hvem der kunne være det nye eksterne bestyrelsesmedlem, sendes til Universitetsledelsens Stab, chefsekretær Susanne Holm, sholm@au.dk senest den 24. oktober 2016.