APV 2012: Tilfredse medarbejdere, men stressniveauet er for højt

Aarhus Universitet har netop gennemført en og meget grundig psykisk arbejdspladsvurdering (APV). Den viser, at medarbejderne på Aarhus Universitet er både dedikerede og engagerede, og at de overordnet set trives. Således svarer 80 procent, at de altid/næsten altid eller ofte føler sig godt tilpas på deres arbejde. Undersøgelsen viser dog også, at blandt andet stressniveauet er for højt.

- APV’en giver os et tydeligt billede af, at der er områder, hvor der skal iværksættes initiativer fra den samlede ledelse både her og nu og på langt sigt. Stressniveauet er steget uacceptabelt fra 10 procent i 2009 til 17 procent i 2012. Samme tendens ser vi med udkørthed, der nu ligger på 31 procent. Billedet er ikke entydigt på hele universitetet, men dækker over store variationer, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der samtidig roser den netop gennemførte APV. 

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi står med en af de mest grundige og velgennemførte APV'er ved en dansk arbejdsplads. Ledelse og medarbejdere på alle niveauer har nu fået et solidt redskab til at styrke arbejdsmiljøet ved Aarhus Universitet, og det arbejde er nu igangsat over hele universitetet, siger rektor.

APV’en er udvidet med specifikke spørgsmål til den omfattende reorganisering, som Aarhus Universitet har gennemgået siden fusionerne.

Undersøgelsen viser, at processen har tæret på medarbejderne, og at organisationen som helhed har brug for ro til at få fortrolighed med de nye systemer og arbejdsgange. 

- Det har været og er en meget krævende periode med mange forandringer. Vi harmoniserer, reorganiserer, får nye kollegaer, flytter fysisk og skal vænne os til nye strategiske rammer og nye it-systemer, der ikke altid virker som de skal, siger rektor.

Universitetsledelsen vil sikre, at der bliver fulgt op på tilbagemeldingerne i APV’en og har derfor etableret en opfølgningsproces på alle enheder, hvor medarbejderne og ledelsen i fælleskab sørger for, at problemstillingerne diskuteres grundigt og efterfølgende løses.

Af hensyn til disse processer er det endnu for tidligt at konkretisere de tiltag, som skal styrke det psykiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet. 

- Det er vigtigt, at enhederne nu får ro til at arbejde med resultaterne af denne APV. Der er stor forskel på de problemer og udfordringer, som de enkelte institutter og øvrige enheder sidder med. Jeg har understreget, at der ikke kommer flere store organisatoriske ændringer, men vi er parate til i samarbejde med de lokale ledelser og medarbejdere at gennemføre de justeringer, der er nødvendige og hensigtsmæssige for at løse de problemer, universitetet står over for både lokalt og generelt, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Overordnede resultater

80 procent svarer, at de altid/næsten altid eller ofte føler sig godt tilpas på deres arbejde. 85 procent af medarbejderne finder deres arbejde interessant, og 91 procent har arbejdsopgaver, de har lyst til at engagere sig i. Ni ud af ti føler, de har de nødvendige kompetencer til at gøre arbejdet godt, og otte ud af ti er tilfredse med den indflydelse, de har på tilrettelæggelsen af deres daglige arbejde. Sidst, men ikke mindst viser APV’en, at der er gode sociale fællesskaber på universitetet.

Stressniveauet er steget uacceptabelt fra 10 procent i 2009 til 17 procent i 2012. Samme tendens ser vi med udkørthed, der nu ligger på 31 procent. 

Der er overordnet tilfredshed med nærmeste leder; dog udtrykker hver anden medarbejder behov for mere hjælp til at prioritere arbejdsopgaverne. APV’en viser også, at både medarbejdere og ledere generelt ikke er gode nok til at anerkende hinanden. 

Diskrimination er meget lidt udbredt på universitetet. Det samme gælder mobning, sexchikane, trusler om vold eller truende adfærd og fysisk vold. De steder, hvor det forekommer, er der iværksat handling. 

De store reorganiseringer, som Aarhus Universitet har været igennem siden fusionerne, har påvirket medarbejderne, og organisationen har som helhed brug for ro til at få fortrolighed med de nye systemer og arbejdsgange. Det gælder især den administrative del af reorganiseringen.

Der er en klar tilbagemelding fra medarbejderne om, at ledelsen skal styrke og forbedre den interne kommunikation. Der er desuden behov for at styrke den lokale ledelse, give den bedre vilkår for at træffe beslutninger og kommunikere direkte med medarbejderne.

 


 

Om APV-undersøgelsen

Aarhus Universitet lavede i 2009 en meget grundig APV, der går længere end de lovmæssige mindstekrav for APV’er. Det koncept bygger APV 2012 videre på – denne gang med en udvidet medarbejderinvolvering. Både i forbindelse med tilblivelsen af spørgeskemaet og i forhold til antallet af adspurgte. APV 2012 dækker også deltidsansatte og studentermedhjælpere. Samtidig spørger APV 2012 specifikt ind til den omfattende reorganisering, som Aarhus Universitet har gennemgået siden fusionerne. Over 6.300 medarbejdere har svaret. Det giver en høj svarprocent på 82,5. I 2009 var den på 77 procent.

 

Læs mere på www.medarbejdere.au.dk