AU takkede Lauritz B. Holm-Nielsen

Universitetets aula var fyldt til bristepunktet, da ansatte, studerende og samarbejdspartnere gennem otte år sagde farvel til Aarhus Universitets snart tidligere rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Læs citater fra talerne og se billeder fra arrangementet.

Michael Christiansen, formand for Aarhus Universitets bestyrelse

”Da du blev ansat, stod der i stillingsopslaget, at man søgte et universitetsmenneske med globalt perspektiv. Et visionært menneske, der havde mod til at udfordre traditionerne og organiseringen, samtidig med at vedkommende besad en dyb respekt for universitetet og dets rolle. Og så trådte du ind ad døren. Med rødder i den vestjyske muld og et internationalt udsyn.

Og du kastede dig frygtløst ind i opgaven. Din drivkraft har været din tro på, at hvis vi samler kræfterne, så vil dette universitet og dette land kunne møde verden på en helt ny måde og kunne gøre en forskel.”

”Der har været også været frustrationer undervejs, men jeg er sikker på, at disse problemer snart er løst, så frugterne af din store indsats kan høstes. Du vil går ind i historien som den, der fik Aarhus Universitet på verdenskortet”.

Uffe Toudal Pedersen, departementschef for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

”Du har et meget gennemgående træk: Udsyn. Du har om nogen forstået, at universitetet ikke må lukke sig om sig selv, men at universiteterne er til for samfundet – for at gøre os alle sammen klogere. Vi har i ministeriet lært dig at kende som en retskaffen og direkte mand, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med dig omkring flere ting, som for eksempel universitetssamarbejdet i Kina og vores indsats på det arktiske område.”

 

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Region Midt

”Din indsats har været jættestor! Du har international erfaring og globalt udsyn, og det har vi også nydt godt af i regionssamarbejdet. Du har været perspektivernes mand, og været med til at sikre, at AU og Aarhus Universitetshospital kort før jul blev udpeget som nationalt center for partikelterapi. Og i samarbejdet med dig og Aarhus Universitet har vi også sat os som mål, at  der skal være universitetsklinikker på alle sygehusene i regionen. Den udvidede aftale vil skabe endnu bedre resultater i forhold til det overordnede mål: at styrke befolkningens sundhed”.

Jens Oddershede, formand for Danske Universiteter og rektor for SDU

”Kære Lauritz. Jeg kender dig som venlig, jovial og ligefrem – og så er du altid klar med en frisk bemærkning. Men bag ved gemmer der sig en jernvilje: Du véd, hvad du vil. Og jeg kom til at tænke på vores 200-års fødselar Søren Kierkegaard og citatet: At vove er at tabe fodfæstet for en stund. Ikke at vove er at miste sig selv.
For Lauritz, du har truffet en lang række svære beslutninger, som jeg er sikker på vil gavne Aarhus Universitet på langt sigt – selv om det betyder, at man i en kort stund taber fodfæstet.
Du har ikke været upåvirket af den kritik, der har været, og kritikken har ikke været forgæves. Men når støvet har lagt sig, så vil man sige, at Lauritz B. Holm-Nielsen lagde den nødvendige kurs”.
 

Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus Kommune

”AU har aldrig været stærkere, end det er nu – og det er i høj grad din fortjeneste. Din holdning er, at universitetet er samfundets, og du har også i den ånd skabt et råderum for AU i tæt symbiose med byen.
Vi er hinandens forudsætninger. Med dig har AU i de sidste otte år taget et kvantespring og har nu et internationalt perspektiv. Det er også blevet byens perspektiv. Aarhus skal som bekendt være europæisk kulturby i 2017 – vi er kommet i en ny liga og har taget et nyt spring op.
Du afleverer et universitet i verdensklasse, og det er byen dig evigt taknemmelig for.”

Ditlev Engel, adm.direktør for Vestas

”AU er ranket på Top 100 over verdens universiteter. Det er meget vigtigt for et firma som vores, og derfor har vi placeret vores hovedsæde lige netop her. AU og Vestas har nemlig et vigtigt fællestræk. Vi er begge afhængige af at kunne tiltrække internationale talenter . Og Lauritz, du har i den forbindelse virkelig forstået at facilitere videndelingen mellem universitetet og erhvervslivet. Tak for det!”

Aase Pedersen, fællestillidsrepræsentant

”I din tid er der sket mere end nogensinde før i AU’s historie. Da du blev ansat, var vi klar over, at der ville ske noget. Men ikke at det ville være så stort. Det er modigt af dig at etablere først en administrativ og siden en faglig forandringsproces, og i den forbindelse blev tillidsrepræsentanterne involveret fra dag ét. Det har været meget vigtigt for dig, at vi skulle have informationerne først. Jeg vil gerne på TAP’ernes og AC’ernes tillidsrepræsentanters vegne takke dig for, at du altid er mødt op, når vi har bedt dig om det. Og du er altid selv kommet til vores møder i stedet for at sende en anden. Dit engagement og din tro på, at det kan lade sig gøre har smittet af på os. Det er måske ikke altid, der er blevet lyttet så meget. Men så har vi bare gentaget det igen og igen og igen. Det har bestemt ikke været kedeligt at være ansat på AU i din tid. Du er en person, der vil gå over i historien”.

Kurt Pedersen Kaalund, Administrerende direktør for  Auriga Industries og Cheminova

"Vores grundlægger Gunnar Andreasen så rigtigt, da han mente, at Aarhus Universitet ville være en god ejer af virksomheden. Du deler om nogen personligt vores opfattelse af, at udvikling og vækst er det eneste alternativ til at visne og dø."
"Med din baggrund i botanikken og arbejdet i den store verden, har du en fantastisk forståelse for de bidrag vores produkter yder rundt omkring på kloden"

Per Dalbjerg, formand for Studenterrådet

”Studenterrådet siger tak for de sidste otte år. Du vil det bedste for AU – og det vil vi også. Vi er fælles om målet, men har måske ikke altid været enige om vejen. Men vi har altid kunnet drikke en kop kaffe, hvor snakken er flydt ganske frit – og vi har haft en god tradition for jævnlige kaffemøder”.

Brian Bech Nielsen, kommende ny rektor for Aarhus Universitet, dekan på ST

”Der brænder en ild i Lauritz’ bryst, og det der nærer flammen er AU. Universitetet er i Lauritz’ dna. Lauritz, du er et særdeles vidende og nysgerrigt menneske, og så er du meget visionær. Og samtidig med at du stortrives i diskussioner om strategi og visioner, så er du også rigtig god til at være i stede i nuet. Du kommer fra Fanø, og fra hjemstavnen bringer du lysten til eventyret og søen. Og mottoet: ”Hvis man skal lægge en kurs, skal man først vide, hvor man er”…. Det har vi godt nok hørt nogle gange. Du har også temperament. Men jeg tænker, at hvis ikke det gnistrer, så er det meget svært at tænde en ild. Og Lauritz, jeg vil gerne på hele universitetsledelsens vegne takke dig for din helhjertede indsats og store engagement for Aarhus Universitet”.

Lauritz B-Holm-Nielsen, rektor på Aarhus Universitet

”For mig er det en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede som studerende ved AU. Det var et stort privilegium at være studerende, medarbejder, leder og ambassadør for AU. Men højdepunktet var, da daværende bestyrelsesformand Jens Bigum ringede og sagde, at bestyrelsen havde valgt mig som ny rektor. Jeg vil gerne sige tak til alle, jeg har mødt på min vej: Medarbejdere, studerende, samarbejdspartnere, ledelseskolleger, Folketing, regering og søsteruniversiteter. Det har været nogle fantastiske år, der har været båret af kærligheden til universitetet. Og min allerstørste tak går til Helle, min kone, der med sin dybe indsigt i AU nok har været min skarpeste og mest loyale kritiker. Til sidst vil jeg ønske held og lykke til Brian med verdens bedste job!”