Begrænset IT i weekenden den 10. og 11. september

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 10. og 11. september 2022.

Begrænset IT i weekenden 10.-11 september på grund af planlagt vedligehold. Foto: Lars Kruse

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 10. september kl. 00.01 til søndag den 11. september kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv. 

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk. 

Overordnet plan for servicearbejdet 

  • Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 20.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på nogle IT-systemer, på grund af netværksændringer, test og systemopdateringer. 
  • Søndag kl. 07.00 til senest kl. 19.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på flere IT-services på grund af netværksændringer, systemopdateringer, buffer og test af en række IT-systemer. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer.