Begrænset IT i weekenden den 13. og 14. november

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 13. og 14. november 2021.

IT er begrænset i weekenden 13.-14. november.

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 13. november kl. 00.01 til søndag den 14. november kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv.

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk .

Overordnet plan for servicearbejdet 

Lørdag kl. 00.01 til senest kl. 20.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på nogle IT-, på grund af netværksændringer, test og systemopdateringer. 

Bl.a. kan netværk og print i nogle bygninger, netværk/adgangskontrol på Tandlægeskolen (begge dage) samt flere andre services blive berørt. 

Søndag kl. 07.00 til senest kl. 19.00 vil der være periodiske driftsforstyrrelser på flere IT-services på grund af netværksændringer og systemopdateringer. 

Bl.a. vil følgende blive berørt: Netværk og print i nogle bygninger, netværk/adgangskontrol på Tandlægeskolen (begge dage), Miralix, EGBolig, Inteum, Syllabus, IDM, GitLab, IDM, STADS, økonomi- samt BI-systemer, AU-hjemmesider, samt SOA herunder bl.a. mit.au.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer.