Begrænset IT i weekenden den 18. og 19. november

En række af AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 18. og 19. november 2023.

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 18. november kl. 00.01 til søndag den 19. november kl. 23.59.  

Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv. Dette gælder for alle AU-lokationer. 

Under servicevinduet må du forvente periodiske driftsforstyrrelser på flere IT-systemer på grund af netværksændringer, systemopdateringer og test.

Hele weekenden  kan du arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk.

Overordnet plan for servicearbejdet 

Lørdag vil der være servicearbejde på en række IT-systemer i tidsrummet kl. 00.01 til senest kl. 20.00 

Søndag er der ligeledes servicearbejde på IT-systemer i tidsrummet kl. 07.00 til senest kl. 19.00. 

Vi gør især opmærksom på, at i dette servicevindue skal der foretages vedligehold på en række routere, hvilket får betydning for bl.a. adgang til internettet, VPN-forbindelser, firewalls og en række andre services. Derfor må der forventes udfald af kortere eller længere tid fra lørdag kl. 15 og resten af servicevinduet.

Derudover vil bl.a. følgende blive berørt at servicevinduet: Økonomisystemer, en række database- og webservere, WorkZone og GitLab. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer.