Begrænset IT i weekenden den 19. og 20. november

AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 19. og 20. november 2022.

Billede af serverrum
Servicevindue i weekenden 19. og 20. november betyder driftsforstyrrelser på en række it-systemer. Foto: Lars Kruse

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 19. november kl. 00.01 til søndag den 20. november kl. 23.59. Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv.

Under servicevinduet må du forvente periodiske driftsforstyrrelser på en række IT-systemer på grund af netværksændringer, systemopdateringer og test. 

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk. 
 
Overordnet plan for servicearbejdet 

Lørdag vil der være servicearbejde på en række IT-systemer i tidsrummet kl. 00.01 til senest kl. 20.00 

Søndag er der servicearbejde på en række IT-systemer i tidsrummet kl. 07.00 til senest kl. 19.00. 

Begge dage vil SOA og STADS være under opdateringer, og der må forventes driftsforstyrrelser af kortere og længere varighed. 

Søndag vil Post.au.dk blive opdateret, og kan i perioder være utilgængeligt. 

Derudover vil bl.a. følgende blive berørt at servicevinduet: Økonomisystemer, en række database- og webservere, WorkZone, GitLab og TYPO3. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer.