Begrænset IT i weekenden den 9. og 10. september

En række af AU’s IT-systemer og IT-services vil på skift være påvirket af afbrydelser i weekenden den 9. og 10. september 2023.

Foto: Lars Kruse / AU Foto

AU IT, AU Økonomi og AU Bygninger gennemfører et planlagt servicevindue fra lørdag den 9. september kl. 00.01 til søndag den 10. september kl. 23.59.

Her udføres nødvendige opdateringer af systemer m.v. for at sikre studerende og medarbejdere på AU størst mulig grad af funktionalitet, driftsstabilitet og sikkerhed inden for IT, strøm osv. Dette gælder for alle AU-lokationer.

Under servicevinduet må du forvente periodiske driftsforstyrrelser på flere IT-systemer på grund af netværksændringer, systemopdateringer og test.

Hele weekenden kan du benytte AV-udstyr lokalt i auditorier/undervisningslokaler, og du kan arbejde lokalt på din computer – dvs. uden forbindelse til centrale IT-systemer, fællesdrev, videocenter, AU's netværk. 

Overordnet plan for servicearbejdet 

Lørdag vil der være servicearbejde på en række IT-systemer i tidsrummet kl. 00.01 til senest kl. 20.00 

Søndag er der ligeledes servicearbejde på IT-systemer i tidsrummet kl. 07.00 til senest kl. 19.00. 

Begge dage vil SOA være under opdateringer, og der må forventes driftsforstyrrelser af kortere og længere varighed. 

Søndag vil Post.au.dk og STADS blive opdateret, og kan i perioder være utilgængeligt. 

Derudover vil bl.a. følgende blive berørt at servicevinduet: Økonomisystemer, en række database- og webservere, WorkZone og GitLab. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til serviceinfo@au.dk 

Du kan finde en detaljeret plan for arbejdet på serviceinfo.au.dk. Her kan du også finde datoer for de kommende servicevinduer.