Danmarks første kandidater i it-produktudvikling er efterspurgte

Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet har netop sendt de første kandidater i it-produktudvikling ud på jobmarkedet. Uddannelsen kombinerer datalogi med produktdesign og forretningsforståelse, og de nye kandidater er efterspurgte i erhvervslivet.

Jacob Markussen og Morten Boye Mortensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet bliver i dag de første kandidater i it-produktudvikling. De nye kandidater i it-produktudvikling har opbygget højniveau-kompetencer inden for eksempelvis interaktions design og pervasive computing, og de kan se beskæftigelse indenfor brancherne medico, tele, underholdning og sundhed.

Jacob Markussen og Morten Boye Mortensen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet bliver i dag landets første kandidater i it-produktudvikling. En uddannelse på datalogisk fundament kombineret med produktdesign og forretningsforståelse.

Efter eksamen starter de begge i job, for der er stort behov for det de kan.

- It-erhvervet har mangel på dygtige it-folk, der også har en god forretningsforståelse. Derfor er der et stort behov for at få flere til at tage en it-uddannelse som eksempelvis uddannelsen i it-produktudvikling, forklarer Morten Bangsgaard, Adm. direktør i brancheorganisationen IT-Branchen

- Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et af de største problemer for danske it-virksomheder. De nye it-uddannelser er en meget vigtig brik i at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret it-arbejdskraft i Danmark fremover.

Der er brug for begge typer kandidater

Institutleder på datalogi, professor Kurt Jensen glæder sig også over, at instituttet nu, udover den traditionelle datalogiuddannelse, kan bidrage med kandidater fra den nye it-uddannelse.

- Arbejdsmarkedet har hårdt brug for begge type kandidater og deres jobmuligheder er særdeles gode. Med den nye uddannelse vil instituttet fremover producere næsten dobbelt så mange kandidater som hidtil, siger han.

De studerende er blevet indført i en arbejdsmetode, der ligner en produktudviklingsmetode. De har lært at gå fra koncept til realisering og også at behandle forretningsmodeller. Dermed har de en anden kompetenceprofil end de traditionelle dataloger.

Kandidater i job

Og de nyudklækkede kandidater har allerede fundet beskæftigelse.

- Jeg skal udvikle prototyper af nye produktkoncepter som en del af længere udviklingsproces. Min styrke er, at jeg kan omsætte ideer og koncepter til fungerende prototyper, der kan prøves af. Med min uddannelse står jeg mellem designer og datalog, og det er efterspurgt, siger Morten Boye Mortensen, der har fået job som prototypeudvikler.

Jacob Markussen har startet sit eget firma, INGENIUM Golf.

– Jeg udvikler it-produkter til golfudstyr - eksempelvis golfsko der kan måle balance i sving. Der er et stort potentiale i at udvikle til oplevelse og træning.  Men der skal ikke it i alt, uden at vi hver gang overvejer, hvordan det skal gøre en forskel. Og hvordan det fungerer bedst. Det har jeg lært på uddannelsen, siger han.

Omsætter empiri til innovative it-produkter

En af hovedaktørerne bag uddannelsen er professor i Datalogi Kaj Grønbæk.

- De studerende på it-uddannelserne er blevet trænet i at omsætte empirisk indsamlet viden fra et samfundsområde til problemformuleringer, visioner, prototype eksperimenter og i sidste ende innovative it-produkter, siger han.

Kandidaterne har lært at håndtere helheden og kompleksiteten bestående af fysisk design, interaktionsdesign og tekniske infrastruktur i it-produkter.

Efter i dag kommer de kompetencer i spil i erhvervslivet.


Fakta om Kandidatuddannelsen i IT-produktudvikling, Aarhus universitet:

Den toårige kandidatuddannelse i it-produktudvikling finder sted på Institut for Datalogi og udbydes i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus.

De studerende på kandidatuddannelsen i IT-Produktudvikling, har enten en bachelor i IT eller en bachelor i Datalogi som baggrund.

Institut for Datalogi ligger i IT-byen Katrinebjerg, hvor Aarhus Universitet har samlet alle uddannelser og forskning i it. Ud over at samle uddannelse og forskning er IT-byen også center for et stort antal it-relaterede virksomheder, hvilket skaber en god kontakt mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv. Kombinationen af forskning, uddannelse og erhvervsliv giver det ideelle grundlag for avanceret teknologisk innovation.

Kontakt

  • Morten Boye Mortensen, Kandidat i It-produktudvikling, mobil: 3124 3172
  • Jacob Markussen, Kandidat i It-produktudvikling, mobil: 6110 3372
  • Institutleder, Datalogi, Aarhus Universitet, Kurt Jensen, mobil: 2990 5612