Danmarks Studieundersøgelse – du kan stadig nå at svare

Har du husket at besvare Danmarks Studieundersøgelse? Hvis ikke, så kan du stadig nå det. Med dine svar giver du nemlig AU vigtig viden om din trivsel og dit studiemiljø. Du finder undersøgelsen i din e-boks og AU-mail.

Foto: Ida Jensen, AU Foto

I Danmarks Studieundersøgelse bliver du spurgt ind til din faglige og sociale trivsel, dit udbytte af undervisningen, dit tidsforbrug på studiet, stress og ensomhed og meget andet.

Og dine svar er vigtige for både dig og dine medstuderende.

Undersøgelsen er nemlig et af de vigtigste redskaber, som AU har til at tage temperaturen på de studerendes trivsel og tilfredshed. Resultaterne bruges som afsæt til at sætte gang i initiativer både på de enkelte uddannelser og på hele AU. Bl.a. skal AU’s kommende studiemiljøråd analysere resultaterne og bruge dem i arbejdet med at udvikle studiemiljøet på tværs af universitetet.

Du kan besvare Danmarks Studieundersøgelse indtil den 28. november og deltager samtidig i lodtrækningen om 50 gavekort à 250 kr. til en valgfri kantine på AU.

Læs mere om årets undersøgelse og se tidligere resultater på: https://studerende.au.dk/studieundersogelse/ (opdateres løbende).