Danske eksportforskere skal afsløre hemmeligheden bag de globale værdikæder

Eksportforskere fra Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 15 mio. kroner fra Tuborgfondet. Som de første i verden skal forskerne undersøge, hvordan en eksportvirksomhed kan styrke evne til at etablere internationale samarbejder. Den ny viden skal styrke dansk erhvervsliv og international forskning på området.

Vi dissekerer et bredt udvalg af de mest succesfulde værdikæder for danske eksportvirksomheder, fortæller professor Philipp Schröder.

En lille skare af danske eksportvirksomheder omsætter for milliarder af kroner på produkter og services, der ofte aldrig har set dansk jord. Virksomhederne samarbejder i lange globale værdikæder med en række udenlandske virksomheder i konstruktionen af produkter, der typisk sælges til slutbrugeren af store internationale virksomheder.

Det vil være guld værd for Danmark, hvis disse kompetencer blev bredt ud til større dele af erhvervslivet, men der er i høj grad mangel på fast viden om, hvordan virksomhederne konkret formår at etablere sig i de internationale samarbejder, der ligger bag de globale værdikæder.

Det skal en ny bevilling på 15 mio. kroner fra Tuborgfondet til en gruppe eksportforskere fra Aarhus Universitet nu ændre på. Forskergruppen, Tuborg Center for Research on Globalisation and Firms, der ledes af professor Philipp Schröder, skal de næste fem år gennemlyse samtlige danske eksportvirksomheders succesrate og adfærd i de globale værdikæder.

Som en afgørende faktor for bevillingen vil samtlige resultater løbende blive formidlet bredt ud til dansk erhvervsliv og politiske beslutningstagere.

- Det er grundlæggende for bevillinger fra Tuborgfondet, at de skal være til gavn for dansk erhvervsliv. De globale værdikæder udvikler sig konstant, så vi lægger vægt på en hurtig og løbende formidling, så snart resultaterne er i hus. Vi ved fra en tidligere bevilling til denne gruppe af forskere, at vi kan forvente både forskning og formidling til erhvervslivet på et højt internationalt niveau, siger Peter Moe Rasmussen, underdirektør og leder af Tuborgfondet.

Solide fortjenester venter

- De store internationale virksomheder har kontrol med slutprodukterne på eksportmarkederne, men der ligger stadig solide fortjenester og venter på danske virksomheder, hvis de indgår som mellemled i kæderne. Derfor er det vigtigt at øge deres viden om, hvordan værdikæderne fungerer og varierer efter bl.a. branche, produkt og verdensdel, siger Philipp Schröder.

De danske virksomheders roller i værdikæderne er vidt forskellige. Det kan eksempelvis være et dansk forretningskoncept som BoConcept, der franchises ud over hele verden. En produktionsvirksomhed som Svendborg Brakes, der outsourcer dele af produktionen til Kina og Tyskland og fungerer som underleverandør til store vindmølle-virksomheder eller en midtjysk tøjproducent, der har outsourcet sin tøjproduktion til Indonesien med salg i Kina via en japansk ejet butikskæde.

- Vi dissekerer et bredt udvalg af de mest succesfulde værdikæder for danske eksportvirksomheder. Vores forventninger er at finde fællesstræk inden for en række konkrete områder som fx ledelsens internationale erfaringsbaggrund, siger Philipp Schröder.      

Bygger på succes

Eksportforskerne har vakt stor opsigt indenfor erhvervsliv og forskningsverdenen med deres nuværende projekt, Made in Denmark, der også er støttet af Tuborgfondet. Her har forskerne som de første i verden identificeret, hvad der kendetegner de stærkeste eksportvirksomheder på en lang række punkter indenfor bl.a. omkostningsstyring på eksportmarkedet, virksomhedernes individuelle ledelseskompetencer og netværk med andre eksportvirksomheder.

Det nye projekt bygger videre på disse resultater ud fra forskergruppens database, der som noget unikt i verden rummer en komplet og detaljeret dataoversigt over alle virksomheder i et helt land – Danmark. I kraft af den omfattende kvalitative og kvantitative datamængde vil resultaterne med stor sandsynlighed blive betragtet som meget valide.

WTO får svar

Forskerne forventer også at kunne byde ind med svar på et af verdenshandelsorganisationen WTO’s helt store spørgsmål: Hvordan afbilleder verdens nationalregnskaber et så præcist billede som muligt af, hvad forskellige lande tjener på den internationale handel i de komplekse globale værdikæder?

I dag krydser virksomhedernes ressourcebidrag til de globale værdikæder en lang række landegrænser uden at de nationale myndigheder kan holde overblik over disse strømme. Det er et problem for lovgivningen på området, der gerne skal foregå på et veldokumenteret grundlag.

- Hvis vi identificerer, hvilke faktorer der genererer værdi for virksomhedernes involvering i værdikæderne og på denne baggrund kan vise, hvad danske virksomheder omsætter for på de vigtigste poster, så vil det give WTO et vigtigt hint om, hvordan de skal udforme deres regnskaber, siger Philipp Schröder.

 


 

Fakta: 

Den femårige bevilling fra Tuborgfondet er på 15 mio. kroner og vil blive realiseret gennem 5 årlige bevillinger på hver 3 mio. kroner.

Bevillingen fra Tuborgfondet er givet i forlængelse af fondets nuværende bevilling til gruppen af eksportforskere på seks mio. kroner. Denne bevilling udløber i 2013.

Aarhus Universitet lægger 15 mio. kroner oven i Tuborgfondets bevilling, så det totale budget for det nye forskningsprojekt bliver på 30 mio. kroner.

Forskergruppen samles i forskningscenteret Tuborg Center for Research on Globalisation and Firms ved School of Business and Social Sciences på Aarhus Universitet.