Erhvervsakademiuddannelsen i Klinisk Tandteknik lukker

Vi optager ikke nye studerende på akademiuddannelsen fra 2022 og frem. Til gengæld kommer der en helt ny professionsbacheloruddannelse i Klinisk tandteknik i 2023.

Klinisk Tandtekniker. Foto: Jesper Rais, AU.
Foto: Jesper Rais, AU.

Erhvervsakademiuddannelsen i Klinisk tandteknik lukker og bliver erstattet af en helt ny professionsbacheloruddannelse i Klinisk tandteknik i 2023.

Hvad betyder lukningen af uddannelsen for dig? 

Følger du din studieplan betyder lukningen af uddannelsen ikke noget for dig. 

Men hvis du er forsinket, eller hvis du forventer at blive forsinket, skal du være meget opmærksom.  

Hvis du er forsinket eller forventer at blive forsinket, så kontakt studievejleder Mette Aakjær på aakjaer@dent.au.dk.

Læs mere om hvad det kan betyde for dig som studerende, at uddannelsen lukker (PDF)