Flere anonyme eksamener på Health

Aarhus Universitet udbreder brug af anonymisering til eksamen ved de kommende to eksamensterminer.

De eksamensformer, hvor det ikke er nødvendigt, at bedømmer kender din identitet, skal fremover være anonyme.

Det har uddannelsesudvalget på Aarhus Universitet besluttet. 

Starter til sommer

Udbredelsen starter allerede til sommereksamen 2023. 

På Health bliver disse eksamensformer anonymiseret til sommer 2023 (hvis de ikke allerede er det):

  • alle stedprøver
  • skriftlige hjemmeopgaver uden mundtligt forsvar
  • skriftlige hjemmeopgaver uden praktiske øvelser 
  • skriftlige hjemmeopgaver uden vejledning.

Skal du til en anonymiseret eksamen til sommer, skal du bruge dit eksamensnummer og ikke angive dit navn eller dit studienummer. 

Fuldt implementeret til vintereksamen 23/24 

Udbredelsen af anonymisering til eksamen skal være fuldt implementeret på AU og på Health til vintereksamen 2023/24. 

Har du spørgsmål til anonymisering af eksamener, så kontakt Health Studieservice