Gratis sprogkurser til AU-studerende i efteråret 2022

Aarhus Universitet udbyder til efteråret gratis sprogkurser i tysk og fransk, hvor du som studerende kan styrke dine sprogkompetencer til et praktikophold i udlandet eller et arbejdsliv med fremmedsprog.

Er du studerende på AU, og kunne du tænke dig at komme i praktik i udlandet eller bruge et fremmedsprog i dit fremtidige arbejdsliv?

Til efteråret 2022 udbyder Aarhus Universitet gratis sprogkurser i tysk og fransk, hvor du får mulighed for at styrke dine sprogkompetencer.

Kurserne er for alle AU-studerende og omfatter én ugentlig undervisningsgang i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 18.00 i ti uger samt en weekendworkshop.

Med sprogkurserne får du mulighed for at udvide dit tyske eller franske ordforråd, blive mere fortrolig med mundtlige og skriftlige samtaler og skarp på kulturforskelle mellem Danmark og Tyskland eller Frankrig.

Kurserne er ikke ECTS-givende, men du modtager et kursusbevis fra AU, når du har gennemført kurset, og får samtidig tilbudt et internationalt anerkendt sprogcertifikat.

Der er et begrænset antal pladser til kurserne. Nærmere information og link til tilmelding kan findes her: studerende.au.dk/sprogkurser.

Tilmeldingsfristen er 12. august 2022.