Mere sport og bevægelse i Universitetsparken – kom med dine input

En ny hub for sport og bevægelse i Universitetsparken er i støbeskeen. Nu kan du komme med dine input i et spørgeskema. Ved at deltage, kan du være med til sætte dit præg på udviklingen af hubben, som skal bidrage til et aktivt og bæredygtigt campus-miljø.

Når du udfylder spørgeskemaet, så deltager du samtidig i lodtrækningen om tre gavekort til CleverCoffee i Universitetsbyen til en værdi af 300,- kr. stykket. Foto: AU Foto

Hvilke typer motion vil du gerne kunne dyrke i den kommende hub? Hvad skal der til for, at du vil bruge hubben som mødested til faglige eller sociale aktiviteter, fx i dine pauser, eller når du har fri fra dit studie eller arbejde? Det er spørgsmål som disse, du støder på i en ny spørgeskemaundersøgelse, som kommer fra projektstyregruppen for AU’s kommende hub.

Ambitionen for hubben er at skabe et attraktivt samlingspunkt, hvor sport og bevægelse får god plads. Et knudepunkt for møder og arrangementer og et sted, som er med til at binde campus i Aarhus sammen via løbe- og gåruter i Universitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg. Men hvordan bringes denne vision til live? Det kan du komme med dine bud på i spørgeskemaundersøgelsen, som løber frem til søndag den 21. marts. Der vil blive trukket lod blandt alle besvarelserne om tre gavekort til en værdi af 300,- kr. stykket til CleverCoffee i Universitetsbyen.

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet til på baggrund af de mange forskellige input, som hubbens projektstyregruppe fik på et fyraftensmøde om hubben i starten af året, hvor godt 60 personer deltog (både medarbejdere, studerende og eksterne parter). Undersøgelsen skal være med til at uddybe og forfølge de idéer, som kom frem på mødet og kvalificere det videre arbejde med hubben, som forventes at stå klar til brug i 2023.

Fakta om hubben

  • I forbindelse med campusudviklingen planlægger Aarhus Universitet at etablere en hub for sport og bevægelse for studerende og medarbejdere på AU.
  • Hubben placeres i Universitetsparkens sydvestlige hjørne i krydset mellem Kaserneboulevarden og Ny Munkegade.
  • Hubben vil med sin placering åbne campus mod byen, og beboere i nabokvartererne skal også kunne anvende anlægget.
  • Området anvendes i dag til almindelig parkområdet og midlertidig parkeringsplads.
  • Arealet er på ca. 10.000 m², svarende til en fodboldbane.

Vil du vide mere?