Ny tendens: stor søgning til sprog- og kulturfag

Cirka 30 % flere ansøgere end sidste år har den 5. juli sat et humanistisk fag på deres ansøgningsskema. 16 % flere ansøgere har ønsket et fag på Arts som deres 1. prioritet. Selv om størstedelen af fagene har oplevet en fremgang, viser tallene en tydelig tendens – rigtig mange af de unge vil studere sprog og kultur.

Sprog- og kulturfag er populære

Det er blandt andet sprog- og kulturstudier inden for de såkaldte BRIK-lande, der har oplevet en markant fremgang. Interessen for disse vækstlande ses med følgende stigninger:

  • Brasilianske studier går frem med 33 % 1. prioritetsansøgninger og 74 % i ansøgninger i alt.
  • Russisk har en mere moderat fremgang med 7 % 1. prioriteter, men kan notere sig en samlet fremgang på 21 procent ansøgninger i alt.
  • Moderne indisk (Sydasienstudier) går frem med 86 % i ansøgninger i alt og 60 procent i 1. prioritetsansøgningerne. Her er der dog tale om forholdsvis små hold stadigvæk.
  • Kinastudier ser ud til at kan gå hen og blive det næststørste sprog- og kulturfag efter engelsk med 55 1. prioritetsansøgere. Det er en stigning på omkring 45 %.

Ud over vækstlandene kan fag som Arabisk sprog og islamisk kultur notere sig en fremgang på hele 100 % flere 1. prioritetsansøgere, og et kulturfag som Antropologi er nærmest gået hen og blevet et kultfag med ikke mindre end 702 ansøgere. Dette er en stigning i det samlede antal ansøgere til faget på omkring 83 %.

- Når så mange sprog- og kulturfag har oplevet en så stor tilstrømning, er det for os at se et tydeligt tegn på, at de unge er meget bevidste om, at sprog og kulturforståelse er afgørende viden i en stadig mere globaliseret verden, forklarer dekan for Arts Mette Thunø.

Aarhus Universitet i spidsen for national sprogstrategi

Det er dog ikke kun sprog og kulturer uden for Europa, der tiltrækker de unge. De europæiske sprog har også oplevet en pæn fremgang. Tysk har efter nogle magre år igen en fremgang på 50 % i forhold til 2010 blandt 1. prioritetsansøgerne.  I reelle tal er der imidlertid flere, der – som deres 1.prioritet – ønsker at studere arabisk, kinesisk og japansk end tysk, fransk og spansk.

- Min forhåbning for de kommende år er, at en ny national sprogstrategi vil sikre, at de øvrige sprogfag på gymnasierne – spansk, fransk, italiensk og russisk – på samme måde som tysk vil komme til at opleve endnu bedre ansøgertal, så vi også kan styrke disse uddannelser. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at vi i Danmark har brug for kompetente sprog- og kulturuddannede kandidater inden for disse fag, understreger Mette Thunø.

Aarhus Universitet står i spidsen for en arbejdsgruppe, der er nedsat af Undervisningsministeren og Videnskabsministeren, som har til formål at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark styrker sprogfagene fra folkeskole til universitet. Anbefalingerne skal munde ud i en samlet strategi for uddannelse i fremmedsprog netop denne sommer.  Den tidligere dekan på Aarhus Universitet Bodil Due er formand for arbejdsgruppen, som består af syv medlemmer, der repræsenterer kommuner, gymnasier, erhvervsskoler, folkeskoler, universiteter og private virksomheder.

Se også

-          Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet

-          Ansøgningstal for alle fag til Aarhus Universitet

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan pressen kontakte:

Dekan Mette Thunø: 29 79 93 30