Orientering om fejl i mitstudie.au.dk

På grund af en fejl i mitstudie.au.dk har en række administrative medarbejdere på AU potentielt haft uberettiget adgang til oplysninger om studerende. Fejlen er nu rettet og anmeldt til Datatilsynet.

Foto: Colourbox

En fejl i en opdatering af IT-systemet mitstudie.au.dk betyder, at medarbejdere på AU med særlige administrator- eller supportrettigheder til mitstudie.au.dk i visse tilfælde har været i stand til at se emnefeltet og afsender på mails, som studerende har modtaget i post.au.dk samt meddelelser fra Brightspace. Fejlen har været gældende i perioden juni 2020 til maj 2023.

Det understreges, at medarbejderne ikke har været i stand til at åbne de pågældende mails og meddelelser, men alene har haft mulighed for at læse emnelinjen og afsender.

Normalt er det anonymiserede oplysninger, men på grund af en fejl i systemet kunne anonymiseringen af oplysningerne omgås under særlige forhold.

AU har nu gjort følgende:

  • Identificeret og rettet fejlen i Mitstudie.au.dk så det ikke længere er muligt for ansatte med administrator- og supportrettigheder at se emnelinje og afsender på studerendes mails.
  • Anmeldt hændelsen til Datatilsynet som et brud på persondatasikkerheden.

AU Uddannelse, som står for driften af mitstudie.au.dk, beklager fejlen og vurderer, at den ikke får negative konsekvenser for dig, der er studerende, da medarbejderne med den særlige adgang ikke har haft mulighed for at åbne mails og meddelelser.

Oplysningerne i de pågældende mails og meddelelsers emnefelter har ikke været tilgængelige for øvrige personer inden for eller uden for AU.

Du behøver derfor ikke at foretage dig yderligere.

IT-supportere og studievejledere har haft adgang

Det er typisk studievejledere, som har administrator- eller supportrettigheder til mitstudie.au.dk. De bruger rettighederne til at se den studerendes studieoverblik i forbindelse med, at den studerende får vejledning.

Derudover har support-medarbejdere i AU Studiesystemer rettighederne for at kunne fejlsøge og hjælpe studerende.

I begge tilfælde skal rettighederne bevilliges af nærmeste leder. AU Studiesystemer rydder jævnligt op i adgangen til systemer, så medarbejdere hverken har færre eller flere rettigheder, end de har brug for.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte AU Studiesystemers support på studiesystemsupport@au.dk eller telefon 87 15 07 77 (åbningstid man-tors. 9:00-15:00 og fre. 9:00-14:00).

Har spørgsmål til anmeldelsen af bruddet til Datatilsynet, kan du kontakte AU’s Databeskyttelsesenhed på dpo@au.dk

Ønsker du at klage over AU’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.