Se medlemmerne af AU’s nye Studiemiljøråd

1. januar fik Aarhus Universitet officielt et studiemiljøråd, der skal drøfte og rådgive om trivsel og studiemiljø på tværs af universitetet. Her kan du se medlemmerne og kommissoriet.

Aarhus Universitet har nu sat navne på de første 20 medlemmer af det nye Studiemiljøråd. Rådet består af både studerende, samt VIP- og TAP-medarbejdere, der i fællesskab skal diskutere tværgående temaer som f.eks. trivsel, inklusion, samt fysiske og digitale rammer for studiemiljøet.

Rådet skal mødes 1-2 gange hvert semester og afrapportere løbende til Uddannelsesudvalget.

Forperson: 

 • Berit Eika, prorektor. 

Fakultetsrepræsentanter fra uddannelses- og undervisersiden: 

 • Nanna Calmar Andersen, projektleder, BSS. 
 • Trolle Linderoth, lektor, Institut for Fysik og Astronomi, NAT. 
 • Maibritt Hjort, studieleder, Institut for Bio- og Kemiteknologi, TECH. 
 • Christian Bjerggaard Vægter, lektor, Institut for Biomedicin, Health. 
 • Asbjørn Steglich-Petersen, afdelingsleder, Filosofi og Idehistorie, ARTS

Repræsentanter fra fællesadministrationen: 

 • Anna Bak Maigaard, vicedirektør, AU Uddannelse. 
 • Anne Christine Teglborg, funktionschef, Vejledning og Studieinformation, AU Uddannelse. 
 • Simon Jensby, pædagogisk konsulent, CED. 
 • Lars Bo Nørgaard, specialkonsulent, AU Bygninger

Studenterrepræsentanter fra fakulteterne 

 • Mathilde Vadsager Andersen, Historie og Klassiske Studier, ARTS. 
 • Jon Kristian Wandahl, Uddannelsesvidenskab, ARTS. 
 • Signe Kirk Hovalt, Psykologi, BSS. 
 • Jacob Kampman, Jura, BSS. 
 • Izabella Katharina Gosvig-Leach, Geoscience, NAT. 
 • Thomas Bjørn Aalstrup Rasmussen, Matematik, NAT. 
 • Lærke Dueholm Jensen, TECH.
 • Frederik Lindberg Callesen, TECH. 
 • Ana Larsen, Odontologi, Health. 
 • Astrid Beck Fisher, Medicin, Health.