Trives du på dit studie?

Studiemiljøet kommer under lup, når den store studiemiljøundersøgelse tikker ind i mailbakken den 24. oktober. Undervisere og ledere opfordrer alle studerende til at svare. Fire SONOS-højtalere og 40 x 2 biografbilletter er på højkant.

Fra den 24. oktober kan alle studerende deltage i studiemiljøundersøgelsen. FOTO: Jesper Rais

Kontakten med underviseren, feedback, ensomhed, arbejdspres, mobning og adgang til læsepladser. Det er nogle af de emner, du støder på i studiemiljøundersøgelsen, som skal bidrage til at sikre et godt studiemiljø på Aarhus Universitet.

Prorektor for uddannelse, Berit Eika, opfordrer alle studerende til at besvare undersøgelsen.

”Enhver studerende har brug for et godt studiemiljø for at trives – både fagligt og socialt. Studiemiljøundersøgelsen er et vigtigt pejlemærke for at vide, hvor der er brug for at sætte ind. Derfor håber jeg, at alle studerende vil benytte chancen til at fortælle os, hvordan de oplever deres studiemiljø”, siger Berit Eika.

Studiemiljøundersøgelsen, som er Aarhus Universitets udgave af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, gennemføres nu for fjerde gang, sidste gang var i 2014. Her viste undersøgelsen generelt en meget høj tilfredshed blandt de studerende. Men den pegede også på nogle udfordringer, bl.a. i forhold til stress, feedback, digital undervisning og tidsforbrug på studiet.

Hvad nytter det at svare?

Siden da er der i fagmiljøerne arbejdet med forskellige tiltag afhængig af de særlige udfordringer, der har vist sig lokalt. Indsatserne omfatter eksempelvis mentorordninger, bedre adgang til mødesteder for læsegrupper og bedre vilkår for feedback fra underviserne. På universitetsniveau har fokus primært været på trivsel og digitalisering, bl.a. med en opgradering af www.trivsel.au.dk og brugen af Blackboard. 

AU’s undersøgelse er landets mest omfattende, og med en svarprocent på omkring 40 er den generelt højere end ved undersøgelser andre steder. Alligevel er ambitionen at få svar fra endnu flere studerende.

”Vi er utrolig glade for og stolte over at have så engagerede studerende – og det tager vi ikke for givet. Derfor har vi skærpet fokus og gjort spørgeskemaet kortere og mere overskueligt for at få endnu flere til at svare. Det tager ti minutter – og det er ti minutter, der kan være afgørende for udviklingsarbejdet både i de lokale fagmiljøer og på fakultets- og universitetsniveau”, siger Berit Eika.

Undersøgelsen tilgås via det personlige link, der bliver sendt til alle studerende på mail. Der bliver løbende udsendt påmindelser i svarperioden, men som noget nyt i år kan de studerende også tilgå undersøgelsen via Blackboard.

Som tidligere år er det Center for Undervisning og Læring, der står for undersøgelsen. Den forventes at omfatte svar fra flere end 13.000 studerende, og resultaterne ventes offentliggjort på AU’s website i foråret 2017. 

 


Sådan deltager du

  • Det elektroniske spørgeskema sendes ud til de studerende på mail den 24. oktober (au-mail eller privat mailadresse)
  • Det tager 10 minutter at besvare undersøgelsen online
  • Undersøgelsen kan også tilgås via Blackboard 
  • Der trækkes lod om 4 højtalere fra SONOS – Play:1 eller 40 x 2 biografbilletter.
  • Find mere information på hjemmesiden for studiemiljø http://www.au.dk/studiemiljo/ (opdateres løbende)

 


FAKTA om studiemiljøundersøgelsen

  • På Aarhus Universitet er studiemiljøet blevet kortlagt i 20072011 og 2014.
  • Siden indførelsen af undervisningsmiljøloven i 2004 har alle danske universiteter været forpligtet til at lave denne type undersøgelser.
  • Studiemiljøundersøgelsen er forankret i Udvalget for Uddannelse med inddragelse af studienævn og Studenterrådet. Også øvrige studenterpolitiske organisationer har været inviteret med i processen.
  • Resultaterne forventes offentliggjort i foråret 2017. På baggrund af rapporterne udarbejdes der handleplaner på de enkelte uddannelser, hvor der er mulighed og behov for indsatser.