Teoretisk undervisning d. 15.-22. december bliver omlagt til online hvis muligt

Underviserne på Health er blevet opfordret til at omlægge teoretisk undervisning til online fra 15.december og frem til juleferien.

Foto: Foto: Ida Jensen, AU foto

Som det eneste fakultet på AU er der stadig undervisning på Health i ugerne 50 og 51. 

Af hensyn til bl.a. studerende med hjemsendte skolebørn er underviserne på Health blevet opfordret til  at omlægge forelæsninger og anden teoretisk undervisning til online, hvis det er praktisk og pædagogisk muligt.

Opfordringen gælder fra og med d. 15. december og frem til juleferien.  

Undervisning med praktiske og kliniske elementer fortsætter med fremmødeundervisning frem til juleferien. 

Hvis din undervisning bliver omlagt får du besked direkte fra underviseren/kursusansvarlig via Brightspace.