Undervisningsplanerne for foråret 2023 er (næsten) planlagt

Vi har nu planlagt det meste af undervisningen for foråret 2023.

Foto: Anders Trærup

Langt det meste af undervisningen for forårssemestret 2023 er nu planlagt. Der er dog en enkelt undtagelse, nemlig for:

  • 2. semester BA Odontologi, som forhåbentlig er tilgængelig inden 1. november

Hvor kan jeg finde min undervisningsplan?

Alle uddannelser, bortset fra KA medicin, kan finde info om jeres undervisnings placering på timetabe.

Dig, der læser KA medicin, kan finde din læseplan på studieportalen for medicin, og læse mere om valgfag på timetable.