Universitetsvalg – få indflydelse på dit studieliv

Den 21.-24. november skal studerende på AU vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg. Hvis du har en studenterpolitiker i maven er det nu, du skal være klar – og ellers kan du få indflydelse ved at stemme på den kandidat, der bedst kan gøre en forskel på dit studie.

Foto:

I år kan du stille op til eller stemme på kandidater til AU’s bestyrelse, det lokale studienævn og akademiske råd. Desuden kan ph.d.-studerende stille op til og stemme til ph.d.-udvalg.

Læs mere om de forskellige råd, nævn og udvalg

Stil op inden 4. november – og gerne før

Hvis du har lyst til at stille op til valget, kan du gøre det indtil den 4. november kl. 12. Det er dog en god idé at aflevere kandidatlister så tidligt som muligt i opstillingsperioden, så eventuelle fejl kan nå at blive rettet, inden fristen udløber.

Læs mere om, hvordan du stiller op på www.au.dk/valg. Kontakt eventuelt dit nuværende lokale studienævnsmedlem, hvis du gerne vil vide mere.

Hent en kandidat opstillingsliste her

Tjek din stemmeret

Tjek din stemmeret i god tid inden valget ved at logge ind i valgsystemet med dit CPR-nummer og din adgangskode til selvbetjeningen (mit.au.dk). Når du er logget ind i valgsystemet, kan du se, hvilke organer du kan stemme til og hvornår.

Nye studerende, der først indskrives på studiet efter 1. oktober, skal henvende sig i Valgsekretariatet valg@au.dk for at få tildelt valgret.

Bliv aktiv, og hør mere om studenterpolitik

På mange studier og fakulteter findes der fagråd og universitetspolitiske grupper, der mødes for at diskutere, hvad de gerne vil have ændret på studiet og universitetet. Hvis du vil vide mere om studenterpolitik, kan du kontakte medlemmerne af dit lokale studienævn eller akademiske råd – eller en af de studenterpolitiske organisationer.

Se en oversigt over alle studenterorganisationer på AU