Universitetsvalget 2021 – se resultaterne

Årets universitetsvalg er slut. Stemmerne er optalt, og posterne fordelt. Få overblikket her.

I AU’s bestyrelse vil et nyt studentermedlem fra 1. februar 2022 sidde med til bords, når bestyrelsen mødes. Jonathan Rossen fra Studenterrådet afløser Hanna-Louise Schou Nielsen, der fratræder planmæssigt efter to år på posten. Jonathan Rossen studerer uddannelsesvidenskab på DPU og har haft trivsel, klar kommunikation og god fysisk undervisning som sine mærkesager. 

Bestyrelsens anden studenterrepræsentant, Mikkel Grøne (Studenterrådet), blev valgt i 2020 og fortsætter frem til 31. januar 2023. Det samme gør Jonathan Rossen, som dermed kun er valgt for ét år. Det skyldes en vedtægtsændring, som betyder, at der fremover kun skal vælges studerende til bestyrelsen hvert andet år – til gengæld skal der hver gang vælges to nye studentermedlemmer.

Ud over det nye studentermedlem i bestyrelsen er der kommet nye studenterrepræsentanter ind i fakulteternes akademiske råd, i de lokale studienævn og i ph.d.-udvalgene.

Se alle valgresultaterne

14,76 %. har stemt
I år var det kun de studerende og ph.d.-studerende, der kunne stemme til AU-valget, og den samlede valgdeltagelse endte på 14,76 %. Det er den laveste stemmeprocent ved et universitetsvalg i nyere tid. I 2020 landende den på godt 16 % – et markant fald fra 2019, som man primært tilskrev coronasituationen. 

Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor valgdeltagelsen er faldet igen i år – om der fx kan være et efterslæb fra corona, eller om sammenfaldet med kommunal- og regionalvalget kan have spillet en rolle. 

17 kampvalg ud af 95 mulige 
Årets valg havde i alt 17 lokale kampvalg – dvs. valg, hvor flere kandidater kæmper om et begrænset antal pladser. Stemmeprocenten svinger markant fra lokalvalg til lokalvalg. Topscoreren var en stemmeprocent på 52,9 % til Studienævnet for Statskundskab.

52 valg blev afgjort som fredsvalg. Fredsvalg betyder, at der kun er kommet én liste ind, og at kandidaterne er fundet uden afstemning

Der var samtidig 23 bortfaldne valg. Når der ikke er nogen opstillede kandidater til et valg, bliver der ikke valgt nogen repræsentanter. Læs mere om fredsvalg og bortfald af valg på au.dk/valg

Vil du vide mere?
Læs mere på www.au.dk/valg, eller kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk.