Valgfagscafé på Idræt

Hør om efterårets udbud af valgfag til valgfagscaféen.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Tirsdag 25. april 2023,  kl. 15:00 - 16:30

Kom og hør om efterårets udbud af valgfag og få hjælp og vejledning til fx studieplanlægning, prioritering og tilmelding til valgfag.

Det foregår til valgfagscafé’en på idræt d. 25. april kl. 15.00-16.30 i kantineområdet på Dalgas Avenue.

Til caféen fortæller underviserne om deres valgfag, og du kan stille uddybende spørgsmål.

Til valgfagscaféen har du også mulighed for at få en snak med studievejledere fra Health Studieservice om fx studieplanlægning mm.

Vi sørger for kaffe og kage og ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag.

På vegne af studienævnet for idræt

Kristian Raun Thomsen