Vi fejrer universitetets ånd

Den akademiske frihed, nysgerrighed og rebelskhed hyldet ved Aarhus Universitets 85-års fødselsdag.

Formand for Aarhus Universitets bestyrelse Michael Christiansen sammen med årets æresalumne, Jens Erik Sørensen. Foto: Lars Kruse
Rektor Brian Bech Nielsen holder tale ved Aarhus Universitets årsfest 2013. Foto: Lars Kruse
Professor Vibeke Hjortdal, Institut for Klinisk Medicin, holdt årets festforelæsning. Foto: Lars Kruse

”Det Aarhus Universitet, vi fejrer i dag, er ikke blot de gule mursten. Vi fejrer medarbejdernes og de studerendes lyst, dedikation og ambition om at dygtiggøre sig og frygtløst udforske verden. Vi fejrer universitetets ånd.”

Sådan lød det fra rektor Brian Bech Nielsen, da han bød velkommen til Aarhus Universitets årsfest 2013, universitetets 85-års fødselsdag, fra talerstolen i den katedrallignende aula i Universitetsparken i Aarhus.

Foran en fyldt sal med festklædte tilhørere fremhævede Brian Bech Nielsen især den særlige ånd og de værdier, der udgør kernen i både medarbejderes og studerendes arbejdsglæde.

”Vi motiveres af den kritiske tilgang. Der findes ingen videnskabelig kvalitet uden kritisk tilgang og frihed. Nok er vi ejet af samfundet, men vi er ikke samfundets bovlamme tjener. Vi afdækker efter bedste evne sandheden, og vi fortæller om den – også når den er ilde hørt. Disse værdier hører til selve kernen i universitetsansattes arbejdsglæde. De sidder i vores DNA.  De udgør universitetets ånd.”

Formanden for Aarhus Universitets bestyrelse, Michael Christiansen, indledte sin tale med en stor tak til tidligere rektor Lauritz B. Holm-Nielsen for dennes kæmpe indsats for Aarhus Universitet for derefter at byde varmt velkommen til Brian Bech Nielsen som ny rektor.

Også i sin tale betonede Michael Christiansen den akademiske tradition for fordybelse og opdagelsestrang og fremhævede i den anledning blandt andre H. C. Ørsted, Adam Oehlenschläger og Søren Kierkegaard.
”Jeg savner i ny og næ datidens driftige skønånder,” lød det fra Michael Christiansen.

Berettigede krav fra samfundet
Både Brian Bech Nielsen og Michael Christiansen pegede dog samtidig på, at der helt naturligt også skal stilles krav til universiteterne fra samfundets side. Og at det er positivt med det store fokus på uddannelse og forskning som veje til vækst, selv om det også skaber udfordringer.

”Det er selvfølgelig en meget større udfordring at uddanne 25 procent af en årgang og så fastholde kvaliteten. Men det er en udfordring, vi har taget på os, for det danske samfund har behov for et højt uddannelsesniveau. Derfor arbejder vi med differentierede uddannelsestilbud, talentudviklingsprogrammer, mere vejledning og flere undervisningstimer – så vi kan imødekomme den store undervisningsforpligtigelse,” sagde Michael Christiansen.

Rektor Brian Bech Nielsen pegede da også på økonomien som en vigtig forudsætning for at kunne leve op til samfundets krav og fremhævede derfor det nye forslag til finanslov som et godt signal.

”Jeg vil gerne kvittere for, at den siddende regering i det seneste forslag til finanslov fastholder niveauet for basistilskuddet til forskning i en ny treårig periode. Det giver universiteterne en fornuftig planlægningshorisont for de kommende års indsats,” sagde han.

Ved årsfesten blev årets æresalumne afsløret, og der blev uddelt en række priser, som hædrer medarbejdere og studerende, der har gjort sig særligt bemærket. Læs mere om årsfesten, prisuddelingerne og talerne.