Vigtig støtte fra regeringen til fusion

Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Aarhus Universitet ser det som et vigtigt politisk skridt, at regeringen nu foreslår en fusion mellem de to institutioner.

Bestyrelserne vurderer, at en fusion mellem de to institutioner er afgørende for, at den fremtidige efterspørgsel på ingeniører i Danmark kan blive tilgodeset, og derfor er der fra begge institutioners side et klart ønske om at blive fusioneret.

Bestyrelsesformand på Ingeniørhøjskolen i Aarhus Henrik Kagenow siger:
”Regeringens udmelding ligger fuldstændig i tråd med vores bestræbelser på at opnå en fusion med Aarhus Universitet. Den vil sikre en fortsat fremgang af ingeniøruddannelserne i Jylland og dække det behov, der er for flere og bedre ingeniører for at sikre den erhvervsudvikling, der nu drives af flere store og betydende produktionsvirksomheder i Jylland.”

Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet har siden 2003 udviklet et stærkt samarbejde. Det skete oprindeligt på opfordring fra erhvervslivet i Østjylland, som for 10 år siden gik til Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, det daværende Aarhus Amt og Aarhus Byråd med et ønske om at få etableret civilingeniøruddannelser i Aarhus. Resultatet blev nye civilingeniøruddannelser på Aarhus Universitet (fra 2003), etableret i samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Samarbejdet har efterhånden udviklet sig til fem nye civilingeniørspecialiseringer og tre nye diplomingeniøruddannelser under samarbejdet. Studentertilgangen til ingeniøruddannelserne er siden 2003 steget med 60 % på diplomingeniørniveauet, og opbygningen af civilingeniøruddannelserne har dermed kunnet ske samtidig med en stigning af færdiguddannede diplomingeniører, der har fået job i industrien.

Ingeniørhøjskolen har opbygget en udviklingsplatform, der samarbejder direkte med erhvervslivet, og Aarhus Universitet har etableret teknisk videnskabelig forskning og har herunder ansat et antal professorer.

For Aarhus Universitet kommer udmeldingen fra regeringen om støtte til en fusion fra på et tidspunkt, hvor det mere end nogensinde er oplagt at få en fusion på plads.
”Vi har længe haft et godt og tæt samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Jeg er overbevist om at en fusion vil styrke ingeniøruddannelserne i Aarhus, herunder diplom- og civilingeniøruddannelserne. Aarhus Universitet er lige nu i gang med en større intern reorganisering, og bliver fusionen en realitet, vil Ingeniørhøjskolen i Aarhus blive en del af ét af verdens stærkeste naturvidenskabelige og anvendt naturvidenskabelige miljøer”, siger formand for bestyrelsen ved Aarhus Universitet Jens Bigum.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand på Aarhus Universitet, Jens Bigum: 2014 4155
Bestyrelsesformand på Ingeniørhøjskolen, Henrik Kagenow: 2161 6297
Rektor på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Ove Poulsen: 2121 2644
Rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen: 2338 2126
Pressechef på Aarhus Universitet, Anders Correll: 2899 2235