Prøver for studerende på bachelor- og kandidatuddannelser på Aarhus Universitet

Som studerende på Aarhus Universitetet forventes du selv at holde dig orienteret om din uddannelse – både om de krav der stilles, og de tilbud du har mulighed for at benytte dig af.

Det er dig, der bedst ved, hvad du har behov for at vide noget om. Derfor skal du løbende holde dig orienteret, blandt andet om undervisning, prøver, tilvalgsmuligheder, støttemuligheder (SU), frister og din studieordnings indhold.

Det er dig, der skal vide, hvordan dit uddannelsesforløb er planlagt, og du skal selv sikre, at du er korrekt og rettidigt tilmeldt undervisning og prøver. Det er dit ansvar at tilrettelægge din indsats, så du kan gennemføre din uddannelse på den normerede studietid. Regler om, i hvilken rækkefølge prøverne på din uddannelse skal bestås, fremgår af studieordningen for din uddannelse.

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. Du bør først læse de generelle regler og derefter holde dig informeret om de mere specifikke regler og procedurer, som gælder for din uddannelse. Det kan f.eks. være afleveringsfrister, brug af computer og andre hjælpemidler og naturligvis de specifikke faglige krav til den enkelte prøve. De specifikke bestemmelser finder du i din studieordning eller på din studieportal.