FAQ

Hvor kan jeg komme hen?

Se denne side for information omkring destinationer eller find den fulde liste her.

Hvordan søger jeg?

Du søger online senest d. 15 marts, se mere information på denne side hvor der også er link til ansøgningssystemet.

Hvilke krav er der til at få en plads?

Du skal kunne læse og begå dig på engelsk på højt akademisk niveau. Derudover skal du have en forhåndsgodkendelse for dit fag, og for at få den skal du samtidig have plads i dit studieprogram til at tage kurserne. Alt efter hvad du læser, skal du altså søge studienævnet om, at få Summer University kurset til at erstatte fx et valgfag, et iv fag eller andet afhængigt af din studieordning.

Derudover kan der være specifikke karakterkrav ved værtsuniversitetet. I så fald vil det stå i beskrivelsen når du klikker på universitetet på denne side.

Hvad hvis jeg ikke når at få en forhåndsgodkendelse inden den 15. marts?

Så kan du stadigvæk godt søge og stadigvæk også godt få en plads, og efterfølgende sende din forhåndsgodkendelse. Ansøgere med en forhåndsgodkendelse d. 15 marts vil dog blive prioriteret over ansøgere uden en forhåndsgodkendelse.

Hvis du ikke når at få en forhåndsgodkendelse skal du i stedet uploade en kvittering for at du har søgt (fx bare et screenshot af den mail du fik da du søgte eller et screenshot af din ansøgning om forhåndsgodkendelse) i ansøgningssystemet.  

Hvad er chancerne for at få en plads?

År 2020 er første gang vi kører en større samlet indsats for at få flere AU studerende til at rejse ud på sommerskoleophold igennem vores aftaler, så, derfor ved vi det virkelig ikke da vi har svært ved at spå om interessen for pladserne. Men hvis du er åben for dine muligheder og dit studienævn ikke er alt for striks med hvilke kurser du må tage, så vil vi sige at der er rigtig gode muligheder for at komme afsted, da vi har en del pladser.

Får du ikke plads i første omgang vil vi desuden gøre hvad vi kan for, at du kan få en plads et andet sted, hvis du er interesseret i det og du kan få en forhåndsgodkendelse.  

Kan man søge sammen med en man kender?

Ja, det kan man godt, så skal du bare sørge for at have de samme prioriteter som den du vil søge med også skal du notere det i step 6/7 i vores ansøgningssystem under ”Other Information” hvor du skal skrive navnet på den du søger sammen med.

Hvis flere ansøgere end pladser til de(t) universitet(er) i søger ind på, og vi må fordele efter gennemsnit vil det dog være den af jer med det laveste gennemsnit vi fordeler efter. Altså indvilliger du dermed i at vi, på papiret, sidestiller dit gennemsnit med den person du søger sammen med.   

Hvordan fordeles pladserne?

Det er ikke først til mølle, så brug den tid du har brug for på at finde et par interessante sommerskoler og søg derefter forhåndsgodkendelse(r) og husk at søg inden d. 15 marts kl. 12, uanset om du har fået din forhåndsgodkendelse eller ej.

Alle ansøgere med et af disse tre dokumenter

a)       En forhåndsgodkendelse

b)       En kvittering på, at du har søgt 

c)       Denne intended course selection form, hvis du ikke kan søge eller få en forhåndsgodkendelse inden                d. 15/3.

På deres ansøgning d. 15/3 vil blive betragtet på lige fod og fordelt via gennemsnit, dog også udfra en konkret vurdering på sandsynligheden for at du kan få de(t) ønskede fag forhåndsgodkendt senere, hvis det ikke allerede er godkendt. Denne vurdering laves på baggrund af om tidligere studerende fra dit studie har fået forhåndsgodkendt fag der og om nødvendigt studienævnets skøn af om du kan få en forhåndsgodkendelse, når alt information om kurset er tilgængeligt. 

Hvis flere ansøgere med forhåndsgodkendelse end pladser, er det herefter gennemsnit. Hvis der både foreligger forhåndsgodkendelse og nøjagtigt samme gennemsnit vil den der er længst på sit studie blive prioriteret. Hvis to studerende har forhåndsgodkendelse, samme gennemsnit og er lige langt på studiet vil der blive trukket lod.    

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Inden d. 1 april, så du kan nå at søge Summer University kurser på AU hvis du ikke får plads og så du kan nå at søge semesterfag fra d. 1 maj.

Hvad hvis jeg ikke får en plads?

Hvis du ikke får en plads, vil du såfremt der er ledige pladser på andre sommerskoler end dem du har søgt, få mulighed for at søge disse i stedet for, info om hvordan og hvornår det foregår vil stå i et eventuelt afslagsbrev.

Hvis jeg tager på sommerskoleudveksling, kan jeg så senere komme på semesterudveksling?

Ja, som udgangspunkt men vær opmærksom på, alt efter hvad du læser, at der kan være et krav om at du har minimum 20 eller 25 ects og måske endda 30 point tilbage i dit studieprogram til semesterudveksling, så hvis det er noget du overvejer på sigt, så tænk over hvor mange point du tager på sommerskole i udlandet.

Hvis du fx tager 15 ects point på sommerskoleophold, kan det betyde at du ikke kan komme på semesterudveksling, så orienter dig på din studieportal om reglerne for semesterudveksling inden du søger/tager på sommerudveksling.

Hvad hvis jeg får en plads på et universitet, men efterfølgende ikke får plads på det fag jeg har fået forhåndsgodkendt?

At vi ”giver dig en plads” ved et universitet, er desværre ikke en garanti for at du kan få plads på et bestemt fag og nogle fag kan eventuelt blive aflyst eller fuldt booket. Og det betyder jo desværre at du kan blive nødt til at søge en ny forhåndsgodkendelse ved det fag du er kommet ind på ved værtsuniversitetet.

Er der nogen jeg kan kontakte eller snakke med for vejledning?

Ja, du er altid velkommen til at sende os en mail på summeruniversity@au.dk eller ringe på 8715000 eller kigge forbi Internationalt Center på Høegh-Guldbergsgade 4a (1651-120), du behøves ikke kontakte os i forvejen inden du kigger forbi.

Er dine spørgsmål af mere akademisk karakter, såsom, ”kan jeg få dette fag godkendt?”, eller ”Hvad kan dette fag godkendes som?”, er det dog som regel ikke noget vi kan svare på, da det er de fagnære studienævn der beslutter det. Så her kan det være nyttigt at snakke med en studievejleder på dit eget studie istedet.

Du er også velkomme til at bruge denne facebook gruppe til at dele spørgsmål, frustrationer, erfaringer og andre ting relaterede til sommer udveksling 2020 med dine medstuderende. 

Det universitet jeg gerne vil ind på, har en deadline der ligger før d. 15 marts, hvad gør jeg?

Der kan være enkelte universiteter som har mere end en ansøgningsrunde og hvor deadline for deres ordinær runde ligger før d. 15 marts, hvor der er deadline til at søge pladsen hos os.

Dette gælder blandt andet LUISS i Rom og Hokkaido i Japan (se mere på de enkelte universiteters hjemmeside).

I disse tilfælde kan det være en idé at søge ind ved universitetet inden du søger pladsen hos os for at øge din chance for at få plads på et bestemt fag, og hvis du så efterfølgende får en nominering herfra, kan du kontakte universitet herom for at få lavet din ansøgning om, således at du ikke skal betale.

Vi ved at dette er en mulighed på Hokkaido University, men ved LUISS eller hvis du opdager andre universiteter hvor det er gældende, anbefaler vi at du kontakter universitete for at høre om muligheden og hvad de anbefaler ift. om de kan lade sig gøre at få ændret sin ansøgning hvis du efterfølgende får en nominering. 

På alle vores aftaler er det dog muligt at søge ind efter d. 15 marts, hvilket også er derfor at vi har sat deadline til d. 15 marts - så du vil kunne nå at søge ind uanset hvilket universitet du har fået plads på. 

Jeg mangler et 10 points valgfag, men det universitet jeg vil til udbyder kun fag med lavere antal ECTS?

Nogle universiteter fx. King's i London udbyder som udgangspunkt kun 7,5 ects points fag, og hvis du fx. står og mangler et IV fag eller et 10 points valgfag går det jo ikke helt op.

Men, det er altid op til de lokale studienævn her på AU at vurdere hvad de vil taksere det til, så derfor kan det godt lade sig gøre alligevel hvis dit studienævn godkender, så du skal ikke nødvendigvis lade dig skræmme af det og vi anbefaler at søge en forhåndsgodkendelse uanset hvad og dermed lader det være op til studienævnet at vurdere.

og på Hokkaido fx. udbyder de mange korte kurser på få ects points, hvorfor det kan kræve at mindre puslespil og en forhåndsgodkendelse af en række Hokkaido fag, som dit studienævn så tilsammen godkender som fx. et 10 points valgfag på AU.