Efter hjemkomst

Meritoverførsel af dine fag

Når du kommer hjem, kan du anvende din eksamensudskrift fra værtsuniversitetet som dokumentation for, at du har bestået de aftalte fag. Når fagene bliver meritoverført, vil det fremgå af dit AU-eksamensbevis, at du har været på studieophold i udlandet. Eksaminer fra udlandet overføres ikke med en karakter, men som "bestået". På nogle studier skriver man karaktererne fra værtsuniversitetet ind som en ekstra oplysning på AU-beviset.

Hvis resultaterne fra værtsuniversitetet ikke fremgår af dit AU-bevis, kan du altid bruge din eksamensudskrift fra værtsuniversitetet som dokumentation.

Mens du er i udlandet, er det vigtigt, at du gemmer alle de papirer, der udleveres i forbindelse med undervisningen. Det gælder fx. pensumlister, kompendier, eksamensspørgsmål og fagbeskrivelser, men det er også vigtigt at gemme de opgaver, du skriver både i løbet af semesteret og til eksamen. På den måde vil du kunne dokumentere det faglige indhold af de kurser, du har taget i udlandet.

Husk også at bestille en eksamensudskrift ("transcript of records"), inden du rejser hjem.

Det er studiespecifikt, hvordan du søger om merit. Mange studerende skal søge forhåndsgodkendelse via et skema i Selvbetjeningen, men det gælder ikke alle. Undersøg proceduren hos dit studienævn/studiecenter.

Ikke-beståede fag

Hvis du har fag fra dit udlandsophold, der ikke er bestået, skal du kontakte din studieadministration. Studerende på BSS og Arts skal kontakte deres studievejleder.

Evaluering

Alle studerende, som rejser på en af AU's udvekslingsaftaler, forpligter sig til at udfylde et evalueringsskema efter hjemkomsten. Du modtager link til evalueringsskemaet via email efter endt udvekslingsophold. 

Evalueringsskemaerne rummer vigtige informationer for andre AU-studerende, der er i gang med at planlægge et udlandsophold, og som leder efter det helt rigtig værtsuniversitet. Dine erfaringer giver dem et klart billede af, hvad de kan forvente i forhold til undervisning og fagudbud, boligudgifter, transportforhold og meget andet på det udenlandske universitet.

Hvis du er Erasmus-studerende, mister du retten til dit stipendie, hvis du ikke udfylder din evaluering. 

Bliv mentor/buddy for nye udenlandske studerende

Hvert semester kommer flere hundreder nye udenlandske studerende til Aarhus Universitet, enten som udvekslingsstuderende i et eller to semestre eller på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse.

AU søger frivillige, som brænder for at være mentorer/buddies for disse studerende. Som mentor/buddy er du i høj grad med til at hjælpe disse nye studerende med at få en god ankomst til AU og komme på plads socialt i Aarhus.

Hvis det lyder som noget for dig, skal du kontakte den relevante koordinator inden for dit studieområde/fakultet.