Se resultaterne af

studiemiljøundersøgelsen 2017 

Studiemiljøet under lup

Kontakten med underviseren, feedback, ensomhed, arbejdspres, mobning og adgang til læsepladser. Det er nogle af de emner, studiemiljøundersøgelsen tager fat i.

Høj trivsel blandt AU-studerende med plads til forbedring

Høj tilfredshed med studiet, stærkt fagligt engagement og en historisk stor tilfredshed med det fysiske studiemiljø. Det er nogle af de positive resultater i en bred undersøgelse af studiemiljøet blandt AU-studerende. Stress og ønske om mere feedback er fortsat en udfordring.

Opfølgning på undersøgelsen i 2014

Som opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 2014 er der foretaget en række tiltag - både på universitetsniveau og i fagmiljøerne.