Indsatser og indsatsområde på Arts efter 2014

På baggrund af studiemiljøundersøgelsen 2014 har man på Arts haft særligt fokus på de studerendes faglige trivsel.

Der er fulgt op på undersøgelsen både på institutniveau og mere lokalt på fagniveau, og blandt de konkrete initiativer, der er blevet til på baggrund af undersøgelsen, kan nævnes:

Mere systematisk etablering af læsegrupper på kandidatuddannelserne med det formål styrke det faglige fællesskab og forebygge ensomhed blandt studerende.

Arbejde med udvikling og etablering af feedbackformer, der kan imødekomme de studerendes ønske om feedback inden for universitetets økonomiske rammer.

Styrkelse af det faglige fællesskab på fagene ved at understøtte relationen mellem kandidatstuderende og VIP. På nogle fag har man etableret mentorordninger, hvor undervisere fungerer som mentorer eller personlige kandidatvejledere for enkelte eller grupper af studerende.