Links

Aarhus Universitet har bedt Center for Undervisning og Læring (CUL) om at varetage spørgeskemaformulering, dataindsamling og afrapportering i forbindelse med Studiemiljø2014. Centeret beskæftiger sig til daglig med universitetspædagogisk udviklingsarbejde og forskning:


Samtidig med vedtagelsen af loven om undervisningsmiljø blev Dansk Center for Undervisningsmiljø oprettet. Centeret beskæftiger sig med undervisningsmiljø fra folkeskolen og op til universitetsniveau:


Studiemiljø på andre universiteter:


 

 

Pige smiler til forelæsning. Foto: AU Kommunikation
Foto: AU Kommunikation