Om undersøgelserne

Piger sidder på trappe og læser. Foto: AU Kommunikation
Foto: AU Kommunikation

Aarhus Universitet gennemfører hvert tredje år en stor undersøgelse af sine studerendes trivsel.

Siden indførelsen af undervisningsmiljøloven i 2004 har alle danske universiteter ved lov været forpligtet til at lave denne type undersøgelser. På Aarhus Universitet er studiemiljøet blevet kortlagt i 2007, 20112014 og 2016.

Undersøgelserne består af et spørgeskema, der sendes ud til universitetets mere end 30.000 danske og internationale fuldtidsstuderende. Undersøgelsen blev senest lavet i efteråret 2016. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om blandt andet trivsel, undervisningens organisering, kontakten til medstuderende, de fysiske forhold samt spørgsmål om stress og mobning.

Sidst undersøgelsen blev lavet i 2016 var der mere end 15.000 studerende, der deltog i undersøgelsen. Målet med undersøgelserne er at give et klart billede af trivslen på Aarhus Universitet både helt overordnet, men endnu vigtigere på de enkelte studier og fag, hvor der er mulighed for at gøre noget, hvis der er behov for det.