Alkoholpolitik for studiestart

Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem det første halve studieår. Der er her tænkt på tidsrummet, fra de nye studerende modtager deres optagelsesbreve/mails, til introdagene og hytteturen samt en evaluering af den første tid.


Nedenstående gælder særligt for introforløbet på AU campus samt hyttetur/rustur uden for AU campus:

  1. Alle nye studerende skal føle sig velkomne til alle aktiviteter, uanset om man drikker alkohol eller ej.
  2. Tutorerne skal sikre, at alle føler sig inkluderet i arrangementer, uanset om man drikker alkohol eller ej.
  3. Studiestarten skal indeholde alkoholfrie arrangementer.
  4. Tutorerne har ansvaret for, at de planlagte aktiviteter ikke virker grænseoverskridende for eller stødende på den enkelte studerende.
  5. I forbindelse med studieintrodagene er det først tilladt for tutorer og nye studerende at drikke alkohol efter kl. 16.
  6. Faglige arrangementer skal altid være alkoholfrie, også selv om de ligger efter kl. 16.
  7. Tutorgruppen skal sikre sig, at der er ædru tutorer til stede ved arrangementer, som tutorerne står for.
  8. Retningslinjerne gælder også på rusture/hytteture.
  9. På hytteturen skal tutorgruppen sikre sig, at der under hele hytteturen som minimum er 2 ædru tutorer til stede.
  10. Tutorerne sikrer sig, at studerende kan transporteres hjem fra hytteturen ved uheld.