Forsikring

Studerende er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. Kun i de tilfælde hvor en studerende udfører en arbejdsopgave for universitetet (arbejder i universitetets interesse og under instruktion), vil en eventuel skade under dette arbejde kunne betragtes som en arbejdsskade.

Det er derfor vigtigt, at studerende selv sørger for at tegne en personlin ansvars- og ulykkesforsikring. Læs mere om forsikringsforhold ved AU her.