Studieaktivitetskrav

Studieaktivitetskravet betyder, at du som minimum skal bestå 45 ECTS af de 60 ECTS, der udgør et helt studieår.

Kravet er akkumuleret, hvilket vil sige, at du efter første studieår skal have optjent mindst 45 ECTS, efter andet studieår mindst 90 ECTS osv.

Det er dog gældende, at studerende skal have mulighed for at deltage tre gange i de eksamener, der indgår i studieaktivitetskravet. Dvs. at man skal have tilbud om tre eksamensforsøg – der tælles ikke efter, om studerende benytter sig af de tre tilbud.

Studieaktivitet defineres som beståede ECTS. Deltagelse i undervisning og brugte prøveforsøg tæller ikke med som studieaktivitet.